E-battle på E-sundhedsobservatoriet 12.-13. oktober

2021-09-09

E-battle på E-sundhedsobservatoriet 12.-13. oktober

Vi taler om Omilon Intelligence i "E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger"

Klinikere må i større og større grad selv bruge tid på administrative opgaver, herunder forskellige niveauer af journalføring - og sommetider i flere arbejdsgange. Med strukturerede journaler får vi brugbar konkret information, men det koster klinikeren mere tid, og der er risiko for at miste nuancer og detaljer. Patienten og andre parter har ikke forudsætninger for at forstå journalsystemets kliniske beskrivelser, og hvis ikke den tilpasses modtageren, er der risiko for, at information går tabt.

Omilon Intelligence er et nyt system, der bruger talegenkendelse, kunstig intelligens og naturlig sprogforståelse til at gøre den komplekse registreringsopgave mere enkel: Klinikerens rige beskrivelse omformes i real tid til struktureret information. Ved hjælp af teknologier som SNOMED CT ydes beslutningsstøtte og kvalitetssikring, herunder støtte til kodning. Den strukturerede information tilpasses forskellige modtagere og overføres automatisk til bl.a. journalnotatet, kodning og en læsbar version til patienten.

Vi giver dig vores bud på disse spørgsmål:

1.

Kan vi beholde den detaljerede beskrivelse samtidig med, at vi strukturerer informationen i det kliniske system og giver forståelig information tilbage til patienten – uden at klinikeren bruger mere tid?

2.

Hvordan kan vi registrere klinisk information på forskellige niveauer, evt. i forskellige systemer, baseret på en og samme beskrivelse foretaget i en og samme arbejdsgang?

3.

Hvordan sikrer vi en mindre fejlbehæftet SKS-kodning med deraf følgende mere korrekt afregning og mere retvisende statistisk grundlag for fremtidig forskning?

Hvem er oplægsholder?

Line Adde er Product Manager for Omilon Intelligence og har arbejdet med sprog- og taleteknologi i Omilon siden 2005. Line har en PhD i talegenkendelse fra Norges Tekniske og Naturfaglige Universitet (NTNU).

Du kan møde os i udstillingen

Som tidligere år vil vi befinde os i udstillingen, hvor vi glæder os til en kop kaffe og den gode dialog.

Omilon logotype

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".