Omilon och de globala målen

 • Vi stöder FNs globala mål och deltar i arbetet för att förbättra förhållanden för nuvarande och kommande generationer.

Vi måste skydda våra framtida generationer med fokus på FNs globala mål
Omilon logotype

Rösten är ett av människans viktigaste verktyg. Genom taligenkänning kan vi förverkliga den stora potentialen i rösten. På detta sätt kan taligenkänning göra en stor skillnad i arbetet med att stärka välfärden och hållbarhetsmålen.

Samhällsansvaret är en del av vår DNA.

FN:s hållbarhetsmål är ett gemensamt ansvar där vi alla måste bidra med vår del. Detta gäller självklart även för Omilon, precis som vi har samma förväntningar och krav på våra leverantörer. Att göra det som är rätt är en djupt rotad del av företagets historia och DNA, och vi tar vårt ansvar för att stödja hållbarhetsmålen och säkerställa en mer hållbar framtid för alla. Detta kan vi uppnå genom våra egna handlingar som ett företag, men också genom den effekt taligenkänning kan ha för enskilda användare och samhället som helhet. Som leverantör av taligenkänning kan vårt arbete göra en skillnad och stödja hållbarhetsmålen på flera sätt.

För oss på Omilon är det särskilt hållbarhetsmål 8 och 12 där vi kan bidra till en märkbar förändring.

Hållbarhetsmål 8 har som mål att "främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning samt anständigt arbete för alla".

Hållbarhetsmål 12 har som mål att "säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster".

Nedan kan du läsa om de specifika delmålen och vilken effekt våra produkter kan ha för dem.

ISO 14001 - Certifiering av ledningsssystem för miljö

Vårt mål: Miljö – Distansarbete, distansmöten istället för fysiska möten, färre och större inköp av varor, val av miljömärkta konsumtionsvaror och återvinning.

Detta är en internationellt erkänd miljöcertifiering som hjälper ditt företag att minska sin påverkan på miljön. Samtidigt främjar den hållbar tillväxt och ökad lönsamhet.

Ett innovativt verktyg för att förbättra effektivitet och ergonomi

 • 8.2: Ökad ekonomisk produktivitet måste uppnås genom diversifiering, teknologiuppgradering och innovation, inklusive satsning på högvärdeskapande och arbetsintensiva sektorer.
 • 8.5: Fram till 2030 ska full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla kvinnor och män, inklusive unga och personer med funktionsnedsättning, uppnås, med lika lön för arbete av lika värde.
 • 8.6: Fram till 2020 ska andelen unga som inte är i arbete, utbildning eller träning betydligt minska.

  Taligenkänning är en teknologisk uppgradering som ersätter mus och tangentbord med en ny teknik, men det handlar inte bara om att ersätta ett verktyg med ett annat. Bakom taligenkänning finns en ny syn på hur ramverket för att utföra uppgifter kan förbättras för att uppnå högre effektivitet. Eftersom vi pratar 3-4 gånger snabbare än vi skriver kan taligenkänning bidra till ökad ekonomisk produktivitet genom innovation.
  Taligenkänning ger även fördelen av förbättrad ergonomi, minskad ensidig skrivning och därmed färre belastningsskador.

 

Meningsfullt arbete utan tangentbordets begränsningar

När vi ska utföra ett professionellt yrke är språket vårt viktigaste verktyg. Med taligenkänning blir ordet tillgängligt för alla. Systemet är intuitivt och enkelt att använda. Eftersom taligenkänning skriver orden allt eftersom de sägs kan systemet säkerställa att en uppgift utförs oberoende av om användaren har begränsade språkkunskaper, som dyslexi eller bristande kunskap om grammatik. Taligenkänning är nyckeln till att få och behålla så många som möjligt i arbete.

För många är det inte de yrkesmässiga utmaningarna som gör det svårt att vara i arbete, utan snarare begränsningarna i de verktyg de måste använda. Oavsett om det beror på funktionsnedsättning, nedsatt rörlighet eller dyslexi kan det vara en utmaning för många att utföra arbetsuppgifter där musen och tangentbordet är de viktigaste arbetsverktygen. Med tal-till-text-funktionen är det möjligt att erbjuda produktiv sysselsättning till personer som tidigare har begränsats av tangentbordets utmaningar.

Genom att minska hinder och ge alla möjlighet att arbeta och därigenom bidra yrkesmässigt och ekonomiskt till samhället stöder vi hållbarhetsmålen. Samtidigt lägger vi grunden för ett stärkt välfärdssamhälle som kommer att gynna alla i framtiden.

Ansvarsfull produktion och återanvändning

 • 12.4: Fram till 2020 uppnå en mer miljövänlig hantering av kemikalier och alla former av avfall genom hela livscykeln, i enlighet med internationellt godkända ramar, och avsevärt minska utsläppen av kemikalier och avfall i luft, vatten och mark för att minimera skadeverkningarna på folkhälsan och miljön.
 • 12.5: Fram till 2030 avsevärt minska avfallsmängden genom förebyggande, minskning, materialåtervinning och återanvändning.
  Ansvarsfull produktion och hantering under hela produktens livscykel är inte bara en ambition, utan en nödvändighet för fortsatt välbefinnande för både miljön och människor.

  Därför arbetar vi på Omilon med hållbarhetsmål 12 och särskilt delmålen 12.4 och 12.5.
  Omilon har ingen egen produktion. Men vi väljer och samarbetar endast med tillverkare som gör sitt yttersta för att minska den negativa miljöpåverkan från produktionen.
  Samtidigt arbetar vi för att säkerställa maximal återanvändning och återvinning när produkterna har nått slutet av sin livscykel. Som importör lever vi upp till alla åtaganden inom producentansvar och är medlem i Elretur, som ansvarar för en ansvarsfull insamling och hantering av elektroniskt avfall.
  Arbetet med att skapa ansvarsfull produktion som omfattar alla stadier av produktens livscykel är en kontinuerlig ansträngning, och vi kan alltid förbättra oss. Vi utforskar kontinuerligt nya möjligheter, och optimering av produktion och maximal återvinning är en fast punkt på dagordningen - varje dag.

Läs mer om FNs globala mål

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy