Sjukhus kan effektiviseras med fem procent

2023-06-28

Sjukhus kan effektiviseras med fem procent

Allt fler ser problematiken och konsekvenserna med ökade administrativa uppgifter inom vården, som tar tid från kärnuppdraget: att vårda. Men lösningen är inte nya system och stora investeringar.

”Vi har sett sjukhus förbättra sin effektivitet med hela fem procent tack vare smarta och digitala verktyg som används i befintliga system”, säger Martin Elster, VD för Omilon Norge och Danmark.

Att frigöra tid och resurser till kärnuppdraget, att vårda patienten, ligger allt högre upp på agendan. Samtidigt är kraven höga på vården i Skandinavien att använda digitaliseringens möjligheter för en god och jämlik hälsa. Dock finns det en oro inom professionen för att det ska innebära fler och nya system att arbeta i och därmed ökad administration.

–        Med dagens många och olika system, journaler och verktyg lägger vårdpersonalen mycket av sin arbetstid på administration. Så det är förståeligt att det finns en oro. Med Omilon Connect kan vi frigöra tid för professionen utan att det innebär stora och organisatoriska förändringsarbeten, förklarar Martin Elster.

Omilon Intelligence är mjukvara som samlar Omilons produkter, exempelvis taligenkänning, och får dem att integrera med varandra i sin funktionalitet. För användaren av Omilons produkter innebär det en bättre och smidigare upplevelse. Martin förklarar:

–        En läkare har ett patientbesök. Om en läkare använder taligenkänning, alltså han talar in mötet med patienten, så ligger Omilon Connect i bakgrunden. Den vet exakt vilket system och var i journalen som det som läkaren talar in, ska dokumenteras. Talet blir alltså text, på rätt ställe. Omilon Connnect förstår journalens flöde och anpassar sig efter det och ser till att talet blir en journalhandling.

Vinsterna med Omilon Connect är stora. Idag lägger en läkare omkring en tredjedel av sin arbetstid på patienter och två tredjedelar på administration. Med smart och digitala verktyg kan siffrorna omvändas. Omilon har redan sett exempel på hur ett sjukhus har förbättrat sin effektivitet med fem procent, vilket är oerhört mycket med tanke på vilken komplex organisation ett sjukhus är. En siffra som många industrier bara skulle drömma om.

–        Alla vinner på detta. Med Omilon Connect kan vårdpersonalen samla information, diagnostisera och journalföra på ett snabbare och smidigare sätt. Utan att det påverkar kvaliteten, snarare tvärtom. Det sparar och frigör tid till patienten och fler patienter. Det här är bara början och ett av flera exempel på flöden där Omilon Connect underlättar inom vården, avslutar Martin.

Martin Elster, CTO för Omilon Group och administrativ chef för Omilon Norge och Danmark

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy