Nyheter från Omilon

2022-03-01

Koncernen förstärks - Trond Lutdal blir ny styrelseordförande i Omilon

2021-11-19

Ny undersökning tar temperaturen på trivsel inom vårdsektorn: Utbrändhet bland klinisk personal är ett utbrett men inte oundvikligt problem.

I følge en undersøkelse utført av den amerikanske non-profit organisasjonen HIMSS er helsearbeidere i en rekke land, heriblant Norge, underlagt et så stort arbeidspress at de risikerer å bli rammet av stress også kalt “clinical burnout”.

Les mer her

2021-09-03

Storsatsar på AI för att minska köer i vården

Med närmare 90 års samlad erfarenhet av vårddokumentation och taligenkänning, står det nu klart att Omilon ökar sitt fokus på AI genom förvärvet av Inovia AI. Behovet av effektivisering är stort inom vård och omsorg, men även inom offentlig förvaltning och hos myndigheter. Idag hanterar Omilon 20 000 patientjournaler om dagen i Skandinavien, och enligt företagets beräkningar kan så mycket som en arbetsdag i veckan frigöras för en läkare att lägga på sitt vårduppdrag. Uppköpet av Inovia AI utgör en viktig del i bolagets vision att frigöra tid även inom offentlig förvaltning och myndigheter för att möjliggöra livsviktig skillnad genom deras arbete. 

Läs mer ➔

2021-03-01

Nya vårdkoncernen Omilon frigör tid för hårt pressade yrken

Digitalisering och effektivisering inom välfärden kommer allt högre upp på agendan hos beslutsfattare, i verksamheterna och i vårdprofessionen. Men det handlar inte längre om e-recept och nätdoktorer. Med hjälp av digitala arbetsmetoder, ny teknik och AI vill den nya nordiska koncernen Omilon underlätta för välfärden och frigöra mer tid till kärnuppdraget.

Läs mer ➔

2021-01-19

Max Manus och Conscriptor blir Omilon

Att frigöra tid för dig som kund, är det som förenar Max Manus och Conscriptors historia. Att frigöra tid är också det vi drivs av i framtiden under vårt nya, gemensamma varumärke Omilon. ”Den som talar”. För bortom all teknologi, alla produkter och digitala arbetsmetoder frigjorde vi båda tid.

Läs mer ➔

2020-12-08

CGM & Omilon underlättar journalskrivningen med hjälp av taligenkänning

CGM och Omilon har inlett ett samarbete där CGM nu kan erbjuda taligenkänning från Omilon till sina kunder och användare av CGMs journalsystem TakeCare.

Läs mer ➔

2020-10-15

Nytt samarbete snabbar på digitaliseringen

Redan innan coronapandemin var ekonomin en utmaning inom offentlig sektor. Ekonomer spår att arbetande timmar kommer minska än mer, vilket är basen för skatteunderlaget i offentlig sektor. ”Sällan har vår gemensamma välfärd påverkats i så snabb takt som nu. Med vårt nya samarbete kan vi nu hjälpa offentlig sektor ännu bättre på deras viktiga digitaliseringsresa”, säger Henric Carlsson.

Läs mer ➔

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy