Omilon Connect - förbättrar och förenklar dokumentationsprocessen

  • Taligenkänning tillgängligt i alla journalsystem

  • Förenklar och förbättrar dokumentationsprocessen för kliniker

  • Alla funktioner på ett ställe: taligenkänning, digital diktering, automatisering av administrativa uppgifter, dokumentationsförbättring och statistik.

  • Skalbar med identiteshantering och enkel inloggning för användare

brand billede
Omilon logotype

CAPTURE - Fånga information och mening från det kliniska narrativet.

IMPROVE - Förbättrar vårdupplevelsen och informationskvaliteten.

DELIVER - Levererar informationen i rätt form till rätt system.

Omilon Connect är vår egen helt unika progamvara, designad för en optimal dokumentationsupplevelse

Den optimala dokumentationsupplevelsen för läkare, sjuksköterskor, handläggare och personer i administrativa funktioner.

Omilons filosofi fokuserar på tre olika steg i att förbättra arbetet med dokumentationsflödet: Capture - Improve - Deliver. Idag är teknologin redan integrerad med över 20 journalsystem i Norden och vi lägger enkelt till fler. På den nordiska marknaden har Omilon Connect varit en game-changer för äldre system, då dessa nu kan uppgraderas med nya funktioner utan att kräva API-tillgång.

Taligenkänning

Förbättra taligenkänning genom Omilon Connect-teknologin. Det innebär bland annat diktering-på-markören i äldre system och full navigering i strukturerade former av EHR och mer. Tekniken fungerar sömlöst med alla stora taligenkänningssystem.

Digital diktering

Omilon Connect inkluderar digitala dikteringslösningar för både skrivbordet och för mobila enheter, och som är integrerade i det kliniska arbetsflödet. Digital diktering är också tätt integrerad med taligenkänning.

Identitetshantering & Enkel inloggning

Alla verktyg inom Omilon Connect kan integreras i en identitetshanteringslösning och tekniken kan även tillhandahålla enkel inloggning över olika system, t.ex. synkronisering av roller och rättighetsinformation mellan system.

Automatisera

Automatisera är en Omilon Connect-funktion som kombinerar taligenkänning med kommandon för att lägga till exponentiella effektivitetsvinster för läkarna. Den tillhandahåller röstkommandon både på applikationsnivå och operativsystemnivå. Den kan också användas för flerstegskommandon för att utföra en lång sekvens av kommandon. En av de mest imponerande funktionerna är hur det kan fylla i ett långt strukturerat formulär med bara ett enkelt kommando. Automate kan också ge enkel överföring av data mellan klientapplikationer.

Dokumentationsförbättring

Omilon Connect inkluderar en kodningsassistent för att diagnostisera koder, operationskoder, procedurkoder, arbetsflödeskoder etc, som annars är ett tidskrävande jobb med hög felmarginal. Tekniken kan till och med föreslå för en läkare när en viss kod kan göras mer specifik. 

Statistik & Hanteringsinformation

Alla verktyg i Omilon Connect samlar in och lagrar data i en gemensam databas, optimerad för utvinning av information i Business Intelligence-system. Fördefinierad statistik är en del av verktygsuppsättningen.

AI Transcription

AI Transcription är en optimerad version av det digitala dikteringsarbetsflödet, där de inspelade dikteringarna automatiskt konverteras till korrigerad och korrekt text för att passa den specifika formen i befintligt journalsystem (EHR).

Omilon logotype

Vi pratar gärna med dig om Omilon Connect

Quotation mark

Idag är teknologin redan integrerad med över 20 journalsystem i Norden och vi lägger enkelt till fler. På den nordiska marknaden har Omilon Connect varit en game-changer för äldre system, då dessa nu kan uppgraderas med nya funktioner utan att kräva API-tillgång.

Avatar

Omilon Connect är indelad i funktionerna att: Ta tillvara information, förbättra den och leverera med hög kvalitet i redan befintliga journalsystem.

Allt sammanbundet och distribuerat av vår unika programvara. Tack vare programvarans flexibilitet kan du som användare välja mellan enskilda funktioner och samtliga funktioner, där allt är kompatibelt med alla stora taligenkänningslösningar på marknaden.

Omilon Connect kopplar produkter och verktyg tätt ihop med användargränssnittet och in i arbetsflödet i de professionella klinikska systemen. Lösningen integreras sömlöst med existerande applikationer där den läser av användargränsssnittet och skickar vidare information till rätt komponent, antingen i en av våra egna moduler eller en 3:e partsapplikation.

Omilon Connect integrerar både våra egna applikationer automatiskt i patientjournaler, men lär också tredjepartsapplikation att göra det samma. Till exempel kan vi integrera tredjeparts taligenkänning och tredjeparts kodlösningar i alla Omilon Connect-stödda program. Omilon Connect stödjer alla större teknologier som moderna applikationer bygger på, detta inkluderar Win32, .NET, Java och många fler tekniker.

Omilon Connect - Möjliggör i existerende journalsystem

Förbättra taligenkänning genom
  • Röstredigering
  • Röstnavigering
  • Talformer
  • Kodassistent för att minska felmarginalen

Dokumentationsförbättring för ökad kvalitet och bättre beslutsunderlag
Digital diktering för bättre ergonomi
AI-transskription för optimerade dikteringsflöden

 

 

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy