IT-/Datasäkerhet

Omilon logotype

I vårt kärnuppdrag levererar vi vård- och klientinformation till privata- och offentliga vårdgivare och kunder runt om i hela Sverige. Det innebär att vi arbetar i olika informationssystem som lagrar känslig och väl reglerad information med höga behörighetskrav. För att skydda dessa krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla våra medarbetare. 

Våra säkerhetsregler handlar om tillåten och tillämplig hantering av verksamhetens information, inklusive den information som vi hanterar för kund. Därför är det självklart för oss att arbeta med hög säkerhet och prestanda i våra processer som är beskrivna i vårt ledningssystem, integrerat i fyra standarder: ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). 

Hela vår företagshistoria är byggd på säkra och digitala arbetsmetoder. Det gav oss förutsättningar till att arbeta på distans i årtionden, innan resten av världens arbetsplatser tvingades att ställa om på grund av en pandemi. Det är tack vare vår kunskap, våra ledningssystem och standarder som vi idag kan vara med att driva trygg och säker digital utveckling inom samhällsviktiga funktioner. På så sätt kan vi frigöra tid till kärnuppdraget och möjliggör livsviktig skillnad.

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy