Med smarta verktyg frigör vi tid till kärnuppdraget: Behandla patienter

2023-06-21

Med smarta verktyg frigör vi tid till kärnuppdraget: Behandla patienter

Omilon Connect ska minska vårdens administrativa börda

Läkare spenderar ungefär en tredjedel av sin arbetstid på patienter. De andra två tredjedelarna används till dokumentation och andra administrativa uppgifter. Omilon har en vision att vända på dessa siffror så att två tredjedelar av tiden kan användas för direkt patientkontakt. Detta ska uppnås genom att använda smarta verktyg som optimerar befintliga system och arbetsprocesser.

"Omilon Connect är resultatet av ett nära samarbete med sjukhusen. Syftet är att optimera användarnas processer och därmed frigöra mer tid för kärnuppgifterna", säger Per Lundvald, Head of Product Development på Omilon.

Det har under flera år varit fokus på problemen med ökat administrativt arbete inom hälso- och sjukvården. Detta minskar tiden som kan användas för kärnuppgiften - att behandla patienter. Det finns ofta en begäran om fler resurser och bättre digitaliserade processer för att minska väntelistor och stress bland personalen. Omilon är Nordens största leverantör av produkter och tjänster inom dokumentation.

"Vårt mål är att minska den administrativa bördan, och vi är mycket medvetna om att inte bidra till mer administration. Vi arbetar nära användarna för att förstå hälso- och sjukvårdens behov och förutsättningar. Vi försöker identifiera onödigt komplicerade eller tidskrävande arbetsprocesser och hitta möjliga lösningar tillsammans med kliniker. Vi ifrågasätter alltid vår utvecklingsinsats och frågar oss själva om det sparar tid för användaren", säger Per Lundvald.

Ett resultat av detta arbete är Omilon Connect. Det är en programvara som delvis kopplar samman och integrerar Omilons produkter i befintliga kliniska system samtidigt som den bättre integrerar andra produkter i den hektiska kliniska vardagen och de komplexa processer som uppstår i denna vardag.

"Det finns tillräckligt med system att hantera. Vi vill inte ha fler system", hör vi ofta från det kliniska personalen. Därför är syftet med Omilon Connect att ge nya möjligheter i befintliga system och bättre integrera dessa system genom att göra det enklare att lägga till nya funktioner.

Omilon Connect har god kännedom om teknologierna som används i de olika systemens användargränssnitt. Den körs därför i bakgrunden och övervakar användargränssnitten så att nya funktioner enkelt kan anslutas eller data kan hämtas från olika system för att underlätta informationsutbytet mellan olika system.

Dokumentera med rösten

Ett exempel på att lägga till ny funktionalitet i befintliga system är röstigenkänning, där användaren styr användargränssnittet genom att använda rösten istället för mus och tangentbord. Förutom att händerna inte behöver vara bundna vid tangentbordet och musen, är röstigenkänning ett betydligt snabbare sätt att dokumentera på. Men värdet realiseras först ordentligt när röstigenkänningen är fullständigt integrerad i användargränssnittet. Detta säkerställer Omilon Connect genom att automatiskt analysera användargränssnittet och identifiera var den talade texten ska placeras och var den ska förstås som kommandon som navigerar i användargränssnittet eller utför handlingar som att markera kryssrutor eller välja från listor, osv.

Single sign-on

Ett annat exempel är automatisk inloggning. Med de många olika system som det kliniska personalen ofta måste växla mellan kan det vara tidskrävande att logga in på olika system om och om igen. Där det är möjligt ser Omilon Connect till att man loggar in på alla relevanta system med en enda inloggning. Omilon Connect är också integrerat med andra lösningar, som till exempel SITHS-kort, där det i Omilon Connect är definierat vilka system som ska startas och auktoriseras med informationen som finns på kortet.

Alltid redo att ta emot

Digital diktering är fortfarande en viktig del av dokumentationsarbetet på många sjukhus, och funktionen är ofta integrerad i den elektroniska patientjournalen. Med Omilon Connect kan integrationen utökas till alla kliniska system utan anpassningar i det enskilda systemet. På så sätt kommer digital diktering alltid att vara tillgänglig om läkaren behöver dokumentera något som inte passar in i den etablerade arbetsflödet. Det kan också göras direkt med röstigenkända dokument, så att det inte behövs transkribering av dikteringen. Genom Omilon Connect är QuickNote alltid bara ett röstkommando bort, redo att ta emot röstigenkänd information som senare kan slutföras och automatiskt överföras till det kliniska systemet igen via Omilon Connect.

Dokumentera med mobilen

Omilon Connect möjliggör framtida mobilitet och flexibilitet i dokumentationen. Idag är personalen ofta beroende av datorer som står på ett skrivbord på ett kontor. De har många administrativa uppgifter under en arbetsdag, och det tar tid från kärnuppdraget, särskilt om det bara kan göras från kontoret. Med Omilon Connect kommer vårdpersonalen kunna använda Dragon taligenkänning och flera andra tidsbesparande lösningar för dokumentation oavsett var de är, till exempel på en smartphone eller en surfplatta. Dokumentation som skapas på en mobil enhet kan integreras i system via Omilon Connect som annars bara kan nås från skrivbordet

"Omilon Connect öppnar många möjligheter att utvidga och förbättra digitala verktyg inom hälso- och sjukvården. Som nämnts är vårt mål alltid att minska administrativ tid inom hälso- och sjukvården, så att mer tid och fler resurser kan användas för patienterna. Så vi talar inte om fler eller nya system, utan om att förbättra och integrera de som redan finns med hjälp av smarta teknologiska lösningar", avslutar Per.

Per Lundvald, Head of Omilon Product Development

Omilon logotype

Les flere artikler om emnet

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy