Nya vårdkoncernen Omilon frigör tid för hårt pressade yrken

2021-03-01

Nya vårdkoncernen Omilon frigör tid för hårt pressade yrken

Henric Carlsson

Nya vårdkoncernen Omilon frigör tid för hårt pressade yrken

Digitalisering och effektivisering inom välfärden kommer allt högre upp på agendan hos beslutsfattare, i verksamheterna och i vårdprofessionen. Men det handlar inte längre om e-recept och nätdoktorer. Med hjälp av digitala arbetsmetoder, ny teknik och AI vill den nya nordiska koncernen Omilon underlätta för välfärden och frigöra mer tid till kärnuppdraget.

Välfärden står inför stora utmaningar. Färre ska försörja fler, stora investeringsbehov och konsekvenser av pandemin är några av prövningarna. Samtidigt varnar allt fler experter för att personal inom välfärden lägger för mycket tid på administration, vilket får konsekvenser för individen och ökade kostnader för samhället. En svår ekvation där vårdkoncernen Omilon vill vara en del av lösningen.

- Digitaliseringen har länge lyfts fram som en förutsättning att klara omställningen, men aldrig har det varit så viktigt som nu. Det krävs smarta lösningar för att effektivisera inom välfärden, och där har vi har enorm kunskap och teknisk kompetens. Vi lägger åtta procent av vår omsättning enbart på forskning och utveckling. Tillsammans med kommuner och regioner vill vi vara med och driva digitaliseringen i Norden. Målet är att frigöra tid inom samhällsviktiga funktioner, säger Henric Carlsson, koncernchef på Omilon.

Ny teknik och digitala arbetsmetoder minskar den administrativa tiden. För en läkare kan det, enligt företagets beräkningar, handla om att frigöra en arbetsdag i veckan. Genom att använda sig av AI får läkaren dessutom ett beslutsstöd vid diagnostisering av sjukdom. Denna AI finns tillgänglig oavsett tid på dygnet, något som fackliga organisationer inom sjukvården efterfrågat.

- Välfärden har under de senaste åren genomgått stora innovationsprojekt som har tagit mycket tid i anspråk. På Omilon har vi stor respekt och förståelse för att man är trött på nya initiativ som kräver tid och engagemang. Därför har vi skapat digitala lösningar utan stora och kostsamma IT-integrationer som påverkar våra kunder negativt, förklarar Henric Carlsson.

Som Nordens största, och en av Europas större, leverantörer av vårddokumentation skapar Omilon årligen cirka 7 miljoner journaler för verksamheter inom välfärden. Dessa flöden och gigantiska volymer används för att förfina och utveckla processer kring vårddokumentation, där egenutvecklad teknologi som AI och RPA lyfts in. I kombination med ökad tillgänglig serverkapacitet blir resultatet ett relevant underlag som ger än mer logik och nytta till tjänsten.

- Det handlar inte bara om att tolka det en läkare dikterar och därmed journalföra, utan även att tillföra intelligenser och beslutstöd som hjälper läkaren i sitt arbete. Vårt viktigaste uppdrag är att frigöra tid för kärnuppdraget, att lägga mer tid på patienten. Men det kan ske först när tekniken är som bäst, avslutar Henric Carlsson.

Om Omilon

Omilon är den nya nordiska vårdkoncernen med ca 220 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Genom ny teknik och användning av digitala lösningar effektiviseras dokumentationsprocessen till lägre kostnad i syfte att frigöra värdeskapande tid till bland annat hälso- och sjukvård, polis och offentlig förvaltning.

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy