Taligenkänning som det skall vara!

Omilon logotype

Frigör tid för patienten med Dragon Medical One

Dokumentera snabbt och effektivt med taligenkänning - rakt in i ditt journalsystem. Sätt markören där du vill ha texten och säg det du vill skriva, snabbt och enkelt. Med taligenkänning kan du spara in upp till halva tiden du lägger på dokumentation, något som kan frigöra upp till en hel arbetsdag i veckan. Studier visar också att kvaliteten på dokumentationen ökar med 36% vid användning av taligenkänning jämfört med andra metoder. Ny AI-teknologi gör att du kommer i gång utan profilträning och med mycket hög igenkänning redan från start.

Vi frigör tid så du kan fokusera på patienten!

Vi pratar 3–4 gånger snabbare än vad vi skriver. Frigör tid med taligenkänning som konverterar tal till text i realtid.

Öka dokumentationskvaliteten

Taligenkänning ökar kvaliteten på dokumentationen med 36% jämfört med andra metoder.

Snabbt tillgänglig patientdokumentation.

Färdigställ patientdokumentationen under behandling, medan du har det i färskt minne. Snabbt klart för patienten och nästa möte.

Quotation mark

På frågan om hon tyckte att det var en god investering med taligenkänning, svarade hon med ett leende. "Några tycker det är dyrt, men jag går hem en timme före mina kollegor. "

Avatar

Berit Bartnes

Fastlege

Quotation mark

”Att patienten ofta kan läsa sin egen patientjournal redan 5 minuter efter besöket, visar att vi är en modern och tillgänglig vårdcentral vilket stärker vårt förtroende som vårdgivare. Vi upplever dessutom mer kvalitet i patientbesöken hos oss på Vårdcentralen Stadsfjärden tack vare en enklare dokumentationsprocess.”

Avatar

Björn Hallström

Distriktsläkare, Verksamhetschef

Quotation mark

Vi upptäckte ganska snabbt fördelar med arbetssättet. Det läkarna framför allt var nöjda med var att anteckningarna blir klara omedelbart, medan man har alla detaljer färskt i minnet, och kan signeras undan istället för att dyka upp i signeringskorgen några veckor senare. Det underlättar arbetet oerhört vid snabba återbesök och uppföljningar, när provsvar trillar in några dagar efter besöket, och när en patient exempelvis söker på jouren några dagar i rad för ett pågående akut besvär och kanske får träffa ett par olika läkare. Patientsäkerheten upplevs ha ökat markant i och med detta, och det sparar på sitt vis energi och tid och minskar risken för dubbelarbete.

Avatar

Elisabeth Staats

Läkare, Verksamhetschef

Våra lösningar sparar tid och resurser

Tack vare vår långa erfarenhet av att jobba mot vårdsektorn har vi god kännedom om de utmaningar våra kunder möter varje dag. Vi känner till arbetsflödena i många olika delar av vårdsektorn och vet exempelvis att de skiljer sig åt mellan sjukhus och avdelningar. Därför har vi skapat en taligenkänningslösning som kan användas med vilket IT-system som helst. Med Dragon taligenkänning från Omilon är implementeringsprocessen enkel och vägen till att frigöra resurser och uppnå större patientsäkerhet kort.

Vi vet att säkerhet är avgörande för både läkare och patienter, och att det är av högsta vikt att kunna lita på teknologin. Därför är vi inte bara en leverantör, utan en partner. Vi är där både före, under och efter implementeringen av våra lösningar. Resultatet är att vårdpersonal kan lära känna det nya systemet i sin egen takt, med oss på sidlinjen. Vår erfarenhet har lärt oss att det skapar säkerhet runt omkring. När användaren känner sig säker kan också patienten känna sig säker.

Vi förstår att tid är en hårdvaluta.

Kvaliteten på hälso- och sjukvården prövas i det viktiga mötet mellan läkare och patient. Här är en säker och felfri journalföring ett måste, och behovet av effektivisering av yttersta vikt. Varje dag präglas av hårda prioriteringar mellan akutvård, utredning, operation, administration och mycket mer. I den situationen kan taligenkänning underlätta arbetsbelastningen och lösa utmaningar i arbetsdagen där mer tid och fler händer alltid behövs. Det gynnar alla parter.

Taligenkänning är klok affär.

Taligenkänning ger en möjlighet att utnyttja värdefulla resurser bättre. Vi talar vanligtvis 3–4 gånger snabbare än vi skriver. Vår lösning omvandlar omedelbart talet till text, och den individuella patientjournalen uppdateras i samma ögonblick som observationerna och slutsatserna uttalas.

Det är ett enkelt men genialt sätt att frigöra tid och resurser, så väl som att minska antalet fel. Därför är taligenkänning en lösning som inte bara ger större patientsäkerhet, den ger mer hälsa för pengarna.

Optimal upplevelse med ny teknologi baserad på AI

Dragon Medical One är baserad på ny taligenkänningsteknologi som använder avancerade AI-algoritmer och ger en ännu högre noggrannhet i igenkänningen (97-99%) och en mycket god användarupplevelse för kliniker från första stund.

Uppdaterad vokabulär för medicinsk diktering, utan profilträning.

Lösningen kräver ingen röstprofilsträning - den anpassar sig automatiskt efter din röst och ditt språk. Lägg till personliga ord som du har behov av och lägg autotexter för standardiserade mallar och behandlingsbeskrivningar - du lär dig dokumentera ännu snabbare.

Hög träffsäkerhet och automatiska uppdateringar.

Ha en enkel, molnbaserad profil och uppnå upp till 99% noggrannhet utan att behöva träna röstprofilen. Tidigare manuella processer så som accentjustering och mikrofonkalibrering sker nu automatiskt. Detta ger hög träffsäkerhet, inga felstavade ord och en optimal användarupplevelse från första stund.

Med taligenkänningsteknologi frigör vi tid så du kan lyssna, hjälpa och beskydda.

Vi pratar 3–4 gånger snabbare än vi vad vi skriver. Med Dragon Medical One är taligenkänning, som konverterar tal till text i realtid, en mycket bra möjlighet att utnyttja arbetstiden bättre. Patientjournalen uppdateras löpande medan du pratar. Taligenkänning frigör värdefull tid och lär dig dokumentera naturligt och effektivt, så du kan fokusera på patienten.

Taligenkänning används redan av över 10 000 av våra kunder i Skandinavien. Dragon Medical One används av fler än 400.000 kliniker världen över och vi är mycket nöjda att kunna erbjuda produkten som en del av vårt erbjudande.

Framtiden är rösten!

Dragon Medical One bygger på mer än trettio år av klinisk expertis och erfarenhet med målet att korta ner tiden som läggs på dokumentation. Lösningen lägger grunden för framtiden och gör en stor skillnad för både läkare och patient.

Här kan du läsa mer om:

Säkerhet

Vi vet att säkerheten är avgörande och att det är extremt viktigt att kunna ha förtroende för teknologi. Därför är vi inte bara en leverantör utan också en partner. Vi finns alltid där för våra kunder, före, under och efter implementation av våra lösningar. Vi hjälper sjukvårdspersonal att lära känna systemet i sin egen takt. Vi är alltid tillgängliga för att vägleda och ge råd. Tillsammans ser vi till att lösningen skapar mervärde för dig, dina kollegor och de anställda - både nu och i framtiden.

Våra molnbaserade lösningar ger en upp tid på mer än 99,5% och driftas på geografiskt utspridda datacenter. Dragon Medical One körs i en Microsoft Azure miljö, en ISO 27001-certifierad molntjänst som följer kraven i EUs personuppgiftsförordning.Utvecklad med tanker på säkerhet

Nuance använder "best practise" för programvaruutveckling och teknisk säkerhet. Vårt program för programvaruutveckling (SLDC) ansvarar för säker design och implementering för att bidra till att säkra upp att vår programvara blir utformad och utvecklad fri från säkerhetsproblem, samtidigt som vi erbjuder säkerhetstestning, struktur och vägledning till produktutvecklare.

Hög säkerhetsstandard

I tillägg till säkerheten i Microsoft Azure‑datacenteret jobbar Nuance med ständiga förbättringar, djupgående säkerhetsstrategier och korresponderande kontroller för att säkra upp att den sjukvårdsdata du anförtror oss med förblir högst privat och skyddad.

Dataöverföring—kryptering in transit

Nuances röstaktiverade klientappar streamar ljud i realtid till Dragon Medical Cloud Services för taligenkänningsbehandling. Säkerhetsstandarder och överföringsprotokoll vidareutvecklas ständigt som svar på nya hot.

Alltid tillgänglig, enkel och snabb

Direkt när klientappen är installerad kan kliniker öppna den, sätta markören där de vill lägga in data och börja dokumentera. Med Dragon Medical One finns det ingen begränsning per användare, så klinikerna kan förbli produktiva oavsett var de är - och fokusera på den unika medicinska dokumentationen framför begränsningar i användningen.

Bärbar och kompatibel

Ger säker, noggrann och bärbar molnbaserad klinisk taligenkänning på en mängd olika Windows®‑enheter som är kompatibla med alla ledande EPJ‑er. Kliniker får ännu större frihet att diktera i princip var som helst.

Säkert och robust molnerbjudande

Stark praksis för säkerhet kombinerat med mycket tillgänglig och redundant infrastruktur, säkrar för att era kliniker kan använda snabb, säker och oavbruten klinisk taligenkänning - var som helst och när som helst.

Installation och underhåll

Ingen komplex konfigurering—kliniker kan börja diktera på mindre än fem minuter med hjälp av den existerande infrastrukturen. Automatiska uppdateringar betyder mindre arbete för IT‑avdelningen och mindre bekymmer för klininkerna.

Uppdaterad vokabulär för medicinsk diktering, utan profilträning.

Taligenkänning används redan av över 10 000 av våra kunder i Skandinavien. Dragon Medical One används av fler än 400.000 kliniker världen över och vi är mycket nöjda att kunna erbjuda produkten som en del av vårt erbjudande.

Lösningen kräver ingen röstprofilupplärning - en molnbaserad profil skapas vid första användningen, stödd av AI‑algoritmer och en första klassens professionell medicinsk vokabulär. Lösningen anpassar sig automatiskt till din röst och ditt språk. Lägg till personliga ord som du har behov av och lägg autotexter för standardiserade mallar och behandlingsbeskrivningar - du lär dig dokumentera ännu snabbare.

Omilon logotype

Vill du veta mer?

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy