Elisabeth Staats, verksamhetschef på Centralhälsan Silentzvägen berättar om sitt införande av taligenkänning i verksamheten:

Vi är en vårdcentral med drygt 8500 listade och vi har 12 fasta läkare (6 dläk, 4 ST) och en-två AT. Tidigare hade vi fyra medicinska sekreterare (som förutom patientadministration också skötte receptionen), men trots att vi då var färre läkare låg de alltid minst en månad efter med skrivandet vilket var problematiskt på många vis. När vi först en och sedan en till av sekreterarna avslutade sina anställningar, bestämde vi oss för att prova att arbeta med taligenkänning i stället för att anställa två nya, och anställde en receptionist för att komplettera gruppen.

 

Vi upptäckte ganska snabbt fördelar med arbetssättet. Det läkarna framför allt var nöjda med var att anteckningarna blir klara omedelbart, medan man har alla detaljer färskt i minnet, och kan signeras undan istället för att dyka upp i signeringskorgen några veckor senare. Det underlättar arbetet oerhört vid snabba återbesök och uppföljningar, när provsvar trillar in några dagar efter besöket, och när en patient exempelvis söker på jouren några dagar i rad för ett pågående akut besvär och kanske får träffa ett par olika läkare. Patientsäkerheten upplevs ha ökat markant i och med detta, och det sparar på sitt vis energi och tid och minskar risken för dubbelarbete.

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy