Vi frigör tid så du kan fokusera på det som är viktigt

  • Den snabbaste vägen till uppdaterad journal

  • Bättre resursanvändning

  • Snabbt tillgänglig patientdokumentation

Vi frigör tid så du kan fokusera på patienten.
Omilon logotype

Taligenkänning för sjukvård

Taligenkänning för offentlig verksamhet

Våra lösningar sparar tid och resurser

Vi vet att din vardag är tidspressad och att varje minut är värdefull. För att hinna med en fullbelagd arbetsdag nedprioriteras ofta den personliga kontakten med patienten. Konsekvenserna kan bli otrygghet och att patientsäkerheten äventyras. När du använder vår lösning med taligenkänning omvandlas det du säger automatiskt till information som förs in i journalen. Det frigör värdefull tid som istället kan spenderas med patienten.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i övergången till taligenkänning. Omorganisering av arbetsrutiner och introduktion till nya tekniska lösningar kan ge upphov till stora frustrationer i en hektisk vardag. Vi lägger därför stor vikt vid att du och dina kollegor förstår och kan använda vårt verktyg. Därför har vi ett team hos oss som bara jobbar med dessa uppgifter.

Vår taligenkänning bygger på en professionellt och tekniskt stark grund. Att vi hittills har 10 000 nöjda användare är i sig en bekräftelse att på våra lösningar och deras implementering underlättar människors arbetsdag.

Vi är alltid tillgängliga att vägleda och ge råd, så att vi tillsammans ser till att lösningen skapar värde för dig, dina kollegor och dina anställda – nu och i framtiden.

Quotation mark

"Effektiviserar och minskar tidsåtgången till efterarbete efter besök. Lägga mindre tid på administration då detta blir en stor del av arbetet för att kunna göra annat. "

Avatar

Jennie Forsgren - Citymottagningen, Umeå

Arbetsterapeut

Quotation mark

"Att patienten ofta kan läsa sin egen patientjournal redan 5 minuter efter besöket, visar att vi är en modern och tillgänglig vårdcentral vilket stärker vårt förtroende som vårdgivare. Vi upplever dessutom mer kvalitet i patientbesöken hos oss på Vårdcentralen Stadsfjärden tack vare en enklare dokumentationsprocess."

Avatar

Björn Hallström

Verksamhetschef, VC Stadsfjärden

Quotation mark

"Socialtjänsten lägger mycket tid på dokumentation. Med taligenkänning går det momentet tre till fyra gånger snabbare. Det utan att man egentligen jobbar fortare, snarare slipper man känna stress att man inte hinner med för att man har så mycket att skriva hela tiden."

Avatar

Ylva Forslund, Kumla Kommun

Kommun

Läs mer om:

Ergonomi

Taligenkänning är ett verktyg som ersätter tangentbord och mus. Eftersom du talar till din dator istället för att skriva är du inte bunden till din skärm och tangentbord. Du är fri att röra på dig eller sitta avslappnad och bekvämt.

Musarm är en hand- och armöverbelastning som ofta uppstår som ett resultat av arbete med datorns tangentbord och mus. Om den lämnas obehandlad kan musarmen orsaka långvarigt obehag som kan vandra upp i nacke och axlar. Genom att minska på tiden vid ett tangentbord minskar du också risken för permanenta skador och överansträngning av handled, nacke och rygg.

Den administrativa delen som ofta följer med ett jobb kan vara en tidskrävande utmaning, särskilt om du har dyslexi eller svenska som andraspråk. Taligenkänning hjälper till med det tunga skrivarbetet, inte bara för att vi pratar snabbare än vi skriver, utan också genom att stava ord korrekt. Det unika med taligenkänning är att den lyckas återge en text med 97–99 procents tillförlitlighet redan från första användningen.

Säkerhet

Vi vet att säkerheten är avgörande och att det är extremt viktigt att kunna ha förtroende för teknologi. Därför är vi inte bara en leverantör utan också en partner. Vi finns alltid där för våra kunder, före, under och efter implementation av våra lösningar. Vi hjälper sjukvårdspersonal att lära känna systemet i sin egen takt. Vi är alltid tillgängliga för att vägleda och ge råd. Tillsammans ser vi till att lösningen skapar mervärde för dig, dina kollegor och de anställda - både nu och i framtiden.

Våra molnbaserade lösningar ger en upp tid på mer än 99,5% och driftas på geografiskt utspridda datacenter.

Applikationerna är installerade i en Microsoft Azure miljö och Omilon är certifierade enligt ISO 27001. Det innebär att vi följer internationella regelverk och krav kring informationssäkerhet.

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy