Sådan reducerer vi den administrative byrde i sundhedsvæsenet

2023-06-21

Sådan reducerer vi den administrative byrde i sundhedsvæsenet

Med smarte værktøjer frigiver vi tid til kerneopgaven: patientbehandling.

Læger bruger ca. en tredjedel af deres arbejdstid med patienter. De andre to tredjedele bruges på dokumentation og andre administrative opgaver. Omilon har en vision om at vende disse tal, så to tredjedele af tiden kan bruges på direkte patientkontakt. Dette skal ske ved brug af smarte værktøjer, der optimerer de eksisterende systemer og arbejdsgange.

"Omilon Connect er resultatet af et tæt samarbejde med sygehusene. Formålet er at optimere brugernes processer og dermed frigøre mere tid til kerneopgaven," siger Per Lundvald, Head of Product Development hos Omilon.

Der har i flere år været fokus på problemet med øgede administrative opgaver i sundhedsvæsenet og deraf mindre tid til kerneopgaven: at behandle patienter. Der høres ofte råb om flere ressourcer og bedre digitaliserede processer for at nedbringe ventelister og stress blandt personalet. Omilon er Nordens største udbyder af produkter og tjenester inden for dokumentation.

Vores mål er at reducere den administrative byrde, og vi er meget opmærksomme på ikke at bidrage til mere administration. Vi arbejder tæt sammen med brugerne, for at få en forståelse for sundhedsvæsenets behov og betingelser. Vi forsøger at identificere hvor der er unødige komplicerede eller tidskrævende arbejdsgange, og finder sammen med klinikerne mulige løsninger. Vi sætter altid spørgsmålstegn ved vores udviklingsindsats og spørger os selv, om det sparer tid for brugeren,” siger Per Lundvald.

Omilon Connect

Et resultat af dette arbejde er Omilon Connect. Det er et softwareprodukt der dels sammenkobler og integrerer Omilons produkter i de bærende kliniske systemer, men også integrerer andre produkter bedre i den travle kliniske hverdag og i de komplicerede processer der opstår i denne hverdag.

”Der er systemer nok at forholde sig til. Vi vil ikke have flere systemer” hører vi ofte fra det kliniske personale. Derfor er formålet med Omilon Connect at give nye muligheder i de eksisterende systemer, at binde disse systemer bedre sammen, ved at gøre det lettere at tilføje nye funktioner.

Omilon Connect har indgående kendskab til teknologier, der anvendes til de forskellige systemers brugergrænseflader. Den kører derfor i baggrunden og monitorerer brugergrænsefladerne, så nye funktioner let kan tilkobles, eller data trækkes på tværs af systemer, så information lettere udveksles mellem forskellige systemer.

Dokumentation med stemmen

Et eksempel på at tilføre ny funktionalitet til eksisterende systemer er Dragon talegenkendelse, hvor brugeren betjener brugergrænsefladen med stemmen i stedet for mus og tastatur. Foruden at hænderne ikke behøver være låst til tastatur og mus, så er talegenkendelse en væsentlig hurtigere måde at dokumentere på. Men værdien bliver først for alvor realiseret når talegenkendelsen er fuldt integreret i brugergrænsefladen. Dette sikrer Omilon Connect ved automatisk at analysere brugergrænsefladen, og identificere hvor i brugergrænsefladen det talte skal indsættes som tekst, og hvor det skal forstås som kommandoer der navigerer i brugergrænsefladen, eller den sætter flueben eller vælger fra lister osv.

Single sign-on

Et andet eksempel er automatisk login. Med de mange forskellige systemer den kliniske medarbejder ofte skal skifte mellem, kan det være lidt af en tidsrøver at skulle logge ind i forskellige systemer igen og igen. Hvor det er muligt, sørger Omilon Connect for, at man logger ind på alle relevante systemer med ét login og én gang. Omilon Connect er også integreret til andre løsninger som f.eks. SITHS kort, hvor det i Omilon Connect er defineret hvilke systemer, der skal startes og autoriseres med de oplysninger, der er defineret på kortet.

Altid klar til at modtage.

Digital diktering er stadig en vigtig del af dokumentationsarbejdsgangen på mange hospitaler, og funktionen er ofte integreret i den elektroniske patientjournal. Med Omilon Connect kan integrationen bredes ud til alle kliniske systemer, uden at det kræver tilpasning i det enkelte system. På den måde vil digital diktering altid være ved hånden, hvis lægen skal af med dokumentation, og det ikke passer ind i den fastlagte arbejdsgang. Det kan i øvrigt også gøres direkte med talegenkendte dokumenter, så der ikke behøves en transskribering af diktatet: Via Omilon Connect er QuickNote altid kun en talekommando væk, klar til at modtage talegenkendt information, der senere kan færdiggøres og automatisk overføres til det kliniske system igen via Omilon Connect.

Dokumentation på farten

Omilon Connect muliggør fremtidig mobilitet og fleksibilitet i dokumentationen. I dag er personalet ofte afhængig af computere, der står på et skrivebord på et kontor. De har mange administrative opgaver i løbet af en arbejdsdag, hvilket tager tid fra kernemissionen, især hvis det kun kan ske fra kontoret. Med Omilon Connect vil sundhedspersonalet kunne bruge Omilon-produkter til dokumentation, uanset hvor de er. For eksempel på en smartphone eller en tablet. Dokumentation, der fanges på en mobil enhed, kan via Omilon Connect integreres i systemer, der ellers kun kan tilgås fra skrivebordet.

Omilon Connect åbner mange muligheder for at udvide og forbedre digitale værktøjer i sundhedsvæsenet. Som sagt er vores mål altid at reducere den administrative tid i sundhedsvæsenet, så der kan bruges mere tid og flere ressourcer på patienterne. Så vi taler ikke om flere og nye systemer, men om at forbedre og integrere dem, der findes, gennem smarte teknologiske løsninger”, slutter Per.

Per Lundvald, Head of Omilon Product Development

Omilon logotype

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".

Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger.