OMILON CONNECT - booster og letter dokumentationsprocessen

  • Talegenkendelse tilgængelig i alle journalsystemer

  • Alle funktioner ét sted: talegenkendelse, diktering, automatisering af administrative opgaver, kodestøtte og statistik

  • Skalerbar med single sign-on og brugerstyring

Connect
Omilon logotype

CAPTURE - Opfange information og mening fra det kliniske narrativ

IMPROVE - Forbedre kvaliteten i den kliniske information

DELIVER - Levere information i rette form til det rigtige system

Omilon Connect er vores unikke software designet til at forsimple og lette dokumentationsprocessen.

Ved at kombinere vores forskellige komponenter, moduler og funktioner letter Omilon Connect dokumentationsprocessen for læger, sygeplejersker, sagsbehandlere og personer i administrative funktioner. Vores mål er at hjælpe samfundsvigtige funktioner til en mere smidig og ressource besparende dokumentationsproces, hvorfor vores filosofi er fokuseret på de tre ovennævnte faser i dokumentationsprocessen.

Talegenkendelse

Vi forbedrer talegenkendelsesoplevelsen med Omilon Connect-teknologi. Det inkluderer blandt andet diktering-on-cursor i fagsystemer, fuld navigation i strukturerede journaler. Teknologien fungerer sømløst med alle store talegenkendelsesløsninger på markedet.

Digital diktering

Selv det er en arbejdsgang med en meget lang historie, så er det stadigvæk rygraden i dokumentationsprocessen hos mange afdelinger i sundhedssektoren. Omilon Connect integrerer både desktop og mobile dikteringsløsninger i patientjournalen og er dermed en sømløs del af den kliniske arbejdsproces.

Single Sign-On og brugerstyring

De fleste større organisationer har implementeret et administrationsværktøj til at håndtere brugernes rettigheder og roller. Alle vores værktøjer kan integrere til sådanne administrationsløsninger. Vi tilbyder værktøjer, der håndhæver brugerrettigheder i andre systemer. Vi kan definere hvilke systemer, der skal starte op, når der bruges SITHS kort. Vi kan muliggøre single sign-on på tværs af systemer eller synkronisere roller og rettigheder mellem systemer.

Automatisering

Automatisering øger effektiviteten exponentielt, når vi tilføjer stemmekommando og stemmestyring til talegenkendelse. Stemmestyring, der foregår både på applikations- og operativsystemniveau, kan samle en lang række stemmekommandoer under én kommando. En af de mest imponerende funktioner er hvordan en enkelt stemmekommando kan udfylde en langt struktureret formular. Automatisering kan ligeledes enkelt overføre data mellem klientapplikationer.

Dokumentationsforbedring

Alle medicinske notater skal kodes. Der findes diagnosekoder, operationskoder, procedurekoder og så videre. Dette er både et tidskrævende job med meget stor fejlmargen. Omilon Connect inkluderer en kodningsassistent som supporterer jobbet med kodning, teknologien kan til og med foreslå mere specifikke koder til en læge.

Statistik og Business Intelligence

Alle værktøjer i Omilon Connect lagrer statistisk data i en database, hvorfra data kan sendes videre til et Business Intelligence-system. Foruddefineret statistik er en del af værktøjspakken. Vores teknologi kan derudover sende statistisk data om brugen af patientjournalen til samme database, så en Business Intelligence Manager kan lave mere avancerede statistiske udtræk på tværs af flere kliniske og administrative systemer.

Omilon logotype

Vi tager gerne en snak om Omilon Connect

Omilon Connect teknologien

Omilon Connects mange funktioner er udviklet med omdrejningspunkt i tre faser: opfange information, forbedre information og levere med høj kvalitet.

Takket være teknologiens fleksibilitet, kan kunder vælge enkelte funktioner eller alle funktioner, da alt er kompatibelt med de fleste store talegenkendelsessystemer på markedet. Det ultimative mål er booste brugerne og kvaliteten, uden at den administrative byrde øges.

Vores produkter centrerer sig om Omilon Connect teknologien. Omilon Connect kobler produkter og værktøjer tæt til brugergrænsefladen og ind i arbejdsgangen i de kliniske fagsystemer. Omilon Connect integrerer sig sømløst i eksisterende applikationer, hvor den aflæser brugergrænsefladen og videresender information til den rigtige komponent enten i et af vores egne moduler eller til en 3. part applikation.

Omilon Connect integrerer både vores egne applikationer automatisk ind i patientjournaler, men lader også 3. parts applikationer gøre det samme. Vi kan til eksempel integrere både 3. parts talegenkendelse og 3. parts kodeløsninger ind i alle Omilon Connect supporterede programmer. Omilon Connect supporterer alle større teknologier som moderne applikationer er bygget på, dette inkluderer Win32, .NET, Java og mange flere teknologier.

På nuværende tidspunkt er teknologien allerede integreret i over 20 patientjournaler i Norden og vi tilføjer let flere. På det Nordiske marked har Omilon Connect være lidt af en gamechanger for ældre systemer, da disse nu kan opgraderes med nye funktioner uden krav om API tilgang.

Omilon Connect - styrker patientjournalen med bedre dokumentation, øget kvalitet, bedre beslutningsgrundlag og mindre fejlmargin.

Forbedrer talegenkendelse med
  • stemmeredigering
  • stemmenavigation
  • taleformularer
  • automatisering

Bliv klogere på Omilon Connect

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".

Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger.