Talegenkendelse til sagsbehandling og journalisering

  • Frigiver tid, så du kan fokusere på borgeren!

  • Sikrer en ensartet og altid professionel sagsbehandling

Rapportering i kommunerne kræver mange ressourcer
Omilon logotype
Quotation mark

Det er vores erfaring, at udbyttet af talegenkendelse ikke blot afhænger af en ledelse, som støtter og følger op på brugen af talegenkendelse, men i høj grad også af engagerede medarbejdere.

Avatar

Ida Møbjerg Sørensen

IT-projektleder, Randers Kommune

Quotation mark

Ud fra vores beregninger kræver det blot, at medarbejderne i gennemsnit bruger talegenkendelse 15 minutter om dagen, for at det er en god business case. Resten af tiden sparer de til dem selv!

Avatar

Laila Jerming Graf

Sektionsleder i Sygedagpenge, Skive Kommune

Quotation mark

Der er ingen tvivl om, at tale-til-tekst går ekstremt hurtigt. Med talegenkendelse sparer jeg enormt meget tid, for jeg kan tale fire til fem gange så mange tegn ind, som jeg kan skrive på et tastatur. Så for mig er tale guld værd.

Avatar

Henry Erdmann

Sagsbehandler, Randers Kommune

Quotation mark

For mig er teknik og IT noget, der skal hjælpe os til at gøre vores hverdag nemmere, og det må man sige, at den er blevet med talegenkendelse. Især den nye version, hvor der er en utroligt høj genkendelsesgrad og flere nye funktioner, der sparer os tid. Samtidig får vi en tryghed i, at vi alle udfører arbejdsgangene med samme, professionelle niveau over for borgeren i en travl hverdag.

Avatar

Erik Witt Olsen

Koordinerende sagsbehandler i Team Job og Udvikling, Frederikshavn

Quotation mark

Med muligheden for at lave autotekster kan man lynhurtigt håndtere en henvendelse, der ellers ville tage længere tid ved tastaturet. Samtidig slipper man for et ret ensformigt skrivearbejde.

Avatar

Ida Beck Jonasson

Konstitueret kvalitetssikringskoordinator, Slagelse Kommune

Quotation mark

Ud over at bruge auto-tekster til at slippe for tastearbejde så bruger vi det faktisk også som et slags huskeværktøj. Tidligere skulle man holde styr på nye arbejdsgange eller opdaterede informationer med en mail eller en lap papir. Det fylder mentalt, fordi man ved, at der er en risiko for, at man glemmer det, eller at informationerne forsvinder.

Avatar

Erik Witt Olsen

Koordinerende sagsbehandler i Team Job og Udvikling, Frederikshavn

Quotation mark

Jeg har været med i mange år, og der er med årene kommet meget mere paragrafhenvisning. Man skriver ikke bare, at folk er sygemeldt, man skal henvise til en paragraf. Og nu er det rigtig rart at vide, at man altid får de rigtige paragraffer sat på.

Avatar

Birthe Hollensberg

Jobkonsulent i Team Job og Udvikling, Frederikshavn

Quotation mark

Jeg taler dansk med accent, og det kunne godt tidligere volde problemer, men den nye version genkender overraskende godt min tale lige fra start.

Avatar

Sigita Junoke

Socialrådgiver, Skive Kommune

Læs mere om Dragon Case & Care talegenkendelse

Derfor bør I overveje talegenkendelse

Frigør tid

Vi taler hurtigere, end vi skriver, og talegenkendelse gengiver en tekst med 95-98 procent nøjagtighed. Talegenkendelse minimerer derfor tiden, som bruges på rapportering, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Så uanset om du er jobkonsulent, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, sagsbehandler eller sygeplejerske er rapportering og sagsbehandling en vigtig opgave hvor kvaliteten er afgørende.

Talegenkendelse er ikke kun en nem og genial måde at frigøre tid på, det er også en god investering, der giver jer mere tid til den gode dialog med borgerne.

Bedre velvære og mindre sygefravær

Talegenkendelse forbedrer arbejdsmiljøet takket være de ergonomiske fordele.

Fordi medarbejderne taler til deres computer i stedet for at skrive, er de ikke bundet til skærm og tastatur. De kan frit bevæge sig eller sidde behageligt og afslappet. Det reducerer risikoen for problemer med håndled, nakke og ryg, og giver brugerne mulighed for fri bevægelse i arbejdet.

Et ensartet og højt fagligt niveau

Ændrede regler og nye paragraffer er vigtige at medarbejderne husker og følger. Funktionen auto-tekster gør det let for medarbejderne at følge den rette proces og udføre arbejdet korrekt.

Borgeren vil opleve et ensartet og altid højt fagligt niveau.

Sparer værdifulde ressourcer

Over hele landet er der mangel på arbejdskraft. Derfor er der stor fokus på at fastholde medarbejderne på arbejdsmarkedet og hjælpe flere i arbejde.

Den administrative del, der følger med varetagelsen af et job, kan være en stor og tidskrævende udfordring for mange. Talegenkendelse hjælper medarbejdere med det tunge skrivearbejde. Ikke kun fordi vi taler hurtigere, end vi skriver, men ved at ord staves korrekt.

Det resulterer i, at medarbejderne bruger mindre tid på administrative opgaver og kan fokusere deres tid på at hjælpe borgerne.

Talegenkendelse til sagsbehandling og journalisering?

Du er landet det rette sted. At komme i gang med talegenkendelse er nemlig lettere, end du tror.

Vi ved, at det er en stor udfordring at ændre arbejdsvaner. Det er dog noget af det, vi har allerstørst erfaring med at vejlede i, fordi vi arbejder med talegenkendelse og har gjort det i snart 20 år.

Et samarbejde med os starter med uforpligtende rådgivning. Første skridt er, at vi aftaler at mødes. På mødet demonstrerer vi løsningen, og vi samtaler undervejs om hvor på tværs af jeres forvaltninger, talegenkendelse hurtigst muligt bliver en gevinst for personalet.

Sådan sikrer vi, at talegenkendelse bliver en succes

Når vores erfarne projektledere implementerer talegenkendelse på nye kommunale afdelinger, tilrettelægger og planlægger vi altid vores projektplan ud fra vores nyeste erfaring.

Vi initierer med et pilotprojekt, hvor vi kortlægger jeres eksisterende arbejdsprocesser, jeres udfordringer og personalets behov. Herefter koordinerer vores projektleder uddannelse af udvalgte brugere og afholder løbende opfølgningsmøder, så løsningen justeres efter jeres behov. Pilotprojektet evalueres slutteligt og den endelige implementering planlægges.

Talegenkendelse implementeres

Vores projektleder koordinerer implementeringen med jeres superbruger(e), IT-medarbejdere, og lederen af de afdelinger hvor talegenkendelse skal tages i brug. Herefter vil opstarten blive videreført af vores systemkonsulenter, som står for undervisningen, og den tekniske del. På den måde sikrer vi jer en god start med talegenkendelse. I planlægningen laver vi en projektplan, så forventninger og mål er synligt for alle involverede parter.

Undervisning i talegenkendelse

Inden I tager talegenkendelse i brug, underviser vi superbrugerne i løsningens administrationsmodul, og vi klæder dem på til at kunne varetage undervisningen af deres kolleger. En mulighed er også at vi underviser brugerne, og superbrugerne står så for undervisningen af nye brugere på længere sigt. Undervisningen tilrettelægger vi efter jeres behov.

Løsningen tages i drift

Når vi i samarbejde med superbrugerne har sikret os, at løsningen og alle integrationer virker. Rulles løsningen ud, så alle brugere kan starte op. Som altid står vi til rådighed med hjælp og support.

Erfaringsudveksling

Som kunde hos os, bliver i inviteret til erfaringsudvekslingsmøder med andre kommuner. Vi afholder løbende gratis webinarer med fokus på undervisning i specifikke funktioner. Og vi udsender nyhedsbreve med gode råd og tips til talegenkendelse.

Spørgsmål vi ofte får om talegenkendelse

Er talegenkendelsen integreret i vores fagsystem?

Vores talegenkendelse fungerer i alle fagsystemer. Hvor dyb integrationen er, afhænger af jeres fagsystem.

Kan udlændinge bruge talegenkendelse?

Ja bestemt. Alle brugere får deres helt egen talegenkendelsesprofil. Den personlige profil lærer derfor brugerens dialekt og accent godt at kende.

Hvor ligger vores data?

Datacentret ligger i Sverige.

Vi indgår naturligvis en databehandleraftale, hvor alle forhold er tydelig beskrevet.

Hvor høj er genkendelsesgraden fra begyndelsen?

Faktisk har vores talegenkendelse en ekstrem høj genkendelsesgrad lige fra start.

Det er dog lidt forskelligt fra person til person hvor høj genkendelsesgraden er, og brugerne kan påvirke det rigtig meget selv.

Hvis brugerne retter de genkendelsesfejl der måtte komme, og tilføjer ukendte ord i Leksikon, jo hurtigere lærer programmet dem at kende og jo færre rettelser vil der være fremover.

Vi anbefaler, at der afsættes ekstra tid i starten til at lære den nye teknologi at kende.

Omvendt ordstilling, er det et problem?

Talegenkendelse er tale-til-tekst. Det betyder, at programmet skriver nøjagtig det der bliver sagt og i den rækkefølge ordene siges.

Hvorfor skal vi vælge jer som leverandør?

Fordi vi igennem 20 år har gjort os vigtig og lærerig erfaring om hvordan talegenkendelse bedst implementeres hos vores kunder.

Du får:

- effektive og korte kommunikationsveje

- et samarbejde med den største leverandør på det kommunale marked

- en partner med mere end 20 års erfaring med sund implementering

- en effektiv service- og leveranceorganisation med veluddannede mennesker med omfattende viden om implementering og brug af vores programmer

- et udviklingscenter placeret i Danmark, tæt på dig som kunde

- sagsbehandling på alle spørgsmål, så du altid kan følge status på din supporthenvendelse

- en partner med omfattende viden om interaktion og integration med forskellige fagsystemer

- altid den nyeste version og opdatering

- hjælp fra vores dygtige projektledere til at føre store leveringer sikkert i havn

- en stor Skandinavisk organisation med erfaring på omfattende leveringer og udrulningsprojekter, som spænder fra få brugere til flere tusinde

Book en demo og en uforpligtende snak

Klaus Riisberg er ekspert på talegenkendelse i kommuner, han kommer gerne ud til jer, men holder også gerne mødet online.

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".

Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger.