Talegenkendelse kræver klog implementering

2022-07-25

Talegenkendelse kræver klog implementering

Per Lundvald, Director Product Development
Per Lundvald, Director Product Development

Omilons talegenkendelse er dybt integreret i relevante kliniske systemer. Teknologien sikrer hurtig diktering (tale til tekst) og talestyret navigation med minimal brug af mus og tastatur. Men det afgørende skridt, som let undervurderes, er implementeringen.

Potentialerne i talegenkendelse er veldokumenterede: hurtigere dokumentation og dermed frigørelse af tid til arbejde med patienten, højnet kvalitet af dokumentationen, hurtigere opdaterede journaler og bedre ergonomi.

Det er nemt at fokusere på de mange fordele - og undervurdere det afgørende skridt, der sikrer en vellykket indførelse; nemlig implementering.

I Omilon har vi gennem snart 20 år arbejdet med at implementere talegenkendelse i Danmark, Norge og Sverige. Det har omfattet et stort arbejde med teknisk at integrere talegenkendelsen i de kliniske systemer og ikke mindst integrere talegenkendelse i de kliniske arbejdsgange - eller tilpasse arbejdsgangene til brug af talegenkendelse. Altid i tæt dialog med brugerne, hvis bidrag gennem årene har sikret, at vi har fået skabt de rigtige løsninger.

Den rigtige løsning er ikke den samme i alle situationer og heller ikke den samme på tværs af specialer, viser vores erfaring. Dette er en vigtig pointe for en succesfuld implementering af talegenkendelse, og for at sikre at det bliver et værktøj, der optimerer anvendelsen af de centrale kliniske systemer, og ikke bare endnu et system, endnu en teknologi, der ligger ovenpå alle de andre.

Tilføjelsen af nye systemer, der ikke er Talegenkendelse kræver klog implementering. Omilons talegenkendelse er dybt integreret i relevante kliniske systemer. Teknologien sikrer hurtig diktering (tale til tekst) og talestyret navigation med minimal brug af mus og tastatur. Men det afgørende skridt, som let undervurderes, er implementeringen. integreret i eksisterende arbejdsgange, er en medvirkende årsag til stress og udbrændthed blandt læger og sundhedspersonale i Danmark.

Brugerne skal involveres

Netop involveringen af lægerne og det øvrige sundhedsfaglige personale, som skal bruge løsningen i deres daglige arbejdsgange, er helt centralt for en vellykket implementering.

En løsning kan være nok så lovende i teorien, men for optimalt udbytte skal brugerne opleve talegenkendelsen som et naturligt og integreret element i de daglige arbejdsgange.

Derfor har vi stort fokus på at skabe løsninger, der taler ind i brugernes behov i en presset arbejdsdag. Den primære business case med talegenkendelse findes ofte i dikteringen, dvs. direkte oversættelse af tale til tekst i realtid. Det er erfaringsmæssigt 4-6 gange hurtigere at registrere tekstuel information med tale end med tastatur og mus.

Mere end tekst

I dagens strukturerede journalsystemer handler den medicinske dokumentation dog om meget mere end blot registrering af tekst. Der skal udfyldes skemaer, afkrydses felter, vælges elementer fra lister, trykkes på knapper osv. Hvis brugeren skal jonglere med både mus og tastatur, bliver det ikke en effektiv arbejdsgang.

Derfor er det væsentligt, at man kan udføre alle disse funktioner med mikrofonen i hånden ved hjælp af integrerede talekommandoer. Det er her, de ergonomiske fordele bliver tydelige: Når både tastatur og mus erstattes af mikrofonen og stemmen. Talegenkendelse skal med andre ord være et redskab i hele arbejdsgangen med dokumentation, hvis det for alvor skal give mening.

Nye arbejdsgange

Når man implementerer talegenkendelse, medfører det ofte ændringer i arbejdsgange og forskydninger i arbejdsopgaver. Eksempelvis vil registreringsopgaver, som hidtil blev varetaget af en lægesekretær, overgå til lægen. Når lægen selv varetager opgaven, kan registreringen foregå hurtigt og i direkte forlængelse af dialogen med patienten. Men lægesekretæren skal fortsat følge op og foretage en række afledte arbejdsopgaver.

Det er afgørende, at en talegenkendelsesløsning understøtter de nye arbejdsgange forankret i det konkrete udgangspunkt. Arbejdsgangene kan variere mellem hospitaler og sågar mellem specialer, og derfor er det ikke blot nødvendigt med en åben dialog fra start, men også at implementeringen og den dertil hørende undervisning favner de nye arbejdsgange.

Ikke bare teknik

Netop den åbne dialog er blandt de vigtigste redskaber, når en talegenkendelsesløsning skal tilpasses og implementeres.

I Omilon ved vi, at det kræver fokuseret arbejde over tid, hvis man skal ændre vaner og arbejdsrutiner. Derfor sætter vi vores kompetencer i spil, når vi tilbyder support, undervisning og opfølgning under hele processen. Altid med udgangspunkt i de erfaringer, vi har opbygget gennem de snart 20 år, vi har arbejdet med implementering af talegenkendelse.

Vores leverance er ikke en succes, blot fordi produktet er leveret. Først når løsningen bruges aktivt i det daglige, og fordelene realiseres, lever vi op til vores målsætning om at hjælpe sundhedssektoren med at frigøre tid fra de administrative opgaver og højne kvaliteten af dokumentationen.

Talegenkendelse anvendes i dag i alle de større journalsystemer i Danmark, Norge og Sverige. I forbindelse med indførelsen af Epic/Sundhedsplatformen og Columna er der, i samarbejde med brugerne og hospitalernes implementeringsfunktioner, allerede lagt et stort arbejde i, at talegenkendelsen skal være godt integreret - både teknisk og i de arbejdsgange, der er tilknyttet dokumentationsarbejdet.

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".

Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger.