Privatklinik

  • Frigiv tid

  • Optimer din økonomi

Omilon logotype

Vores løsninger sparer tid og ressourcer.

Vi ved, at din hverdag er tidskrævende, og at hvert minut er værdifuldt. For at kunne følge med i en presset hverdag nedprioriteres personlig kontakt med patienten ofte.

Konsekvenserne kan være usikkerhed, og at patientsikkerheden sættes på spil. Når du anvender vores løsning med stemmegenkendelse, omdannes det, du siger automatisk til data, der indføres i journalen. Det frigør værdifuld tid, som i stedet kan bruges sammen med patienten.

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker i overgangen til tale- og stemmegenkendelse. Omstrukturering af arbejdsrutiner og introduktion til nye tekniske løsninger kan give anledning til store frustrationer i en hektisk hverdag. Vi lægger derfor stor vægt på, at du og dine kolleger forstår og kan bruge vores værktøj. Vi har et team, som udelukkende arbejder med disse opgaver.

Vores stemmegenkendelse er bygget på et professionelt og teknisk stærkt fundament. Det faktum, at vi hidtil har 10.000 tilfredse brugere, er i sig selv en bekræftelse af, at vores løsning, og deres implementering af den, gør menneskers arbejdsdag lettere.

Vi er altid tilgængelige til at vejlede og rådgive, så vi sammen sikrer, at løsningen skaber værdi for dig, dine kolleger og dine medarbejdere – nu og i fremtiden.

Quotation mark

Jeg valgte at prøve talegenkendelse med det håb, at det kunne give ledige sekretærtimer. Selvom min sekretær ikke var glad ved tanken, besluttede jeg mig alligevel for at prøve. Allerede efter Henriks undervisning var jeg imponeret. Der var 0 fejl i mine første diktater og det er kun om aftenen efter en lang dag, at den laver fejl – eller jeg laver fejl. Jeg sparer tid, da jeg ikke længere bruger tid på sende diktater til sekretæren og modtage dem igen til godkendelse. Desuden er jeg glad for at bruge systemets genvejskommandoer.

Avatar

Kathrine Dahler-Eriksen

Speciallæge i psykiatri

Quotation mark

Anvender talegenkendelse fordi det er en stor hjælp i den travle hverdag. Journalnotaterne bliver mere udførlige og specielt er jeg glad for talegenkendelse når jeg skriver attester til kommunen. Sparer mange sekretærtimer!

Avatar

Lotta Nielsen

Alment Praktiserende læge i Sdr. Felding

Quotation mark

I en travl fertilitetsklinik er en af de væsentligste funktioner telefonisk kontakt til patienterne som er i behandling. Indførelsen af talegenkendelse har givet os mulighed for at udvide vores telefontid med 2 timer dagligt i stedet for at beskæftige sekretær med skrivning. Dette har helt klart forbedret vore serviceniveau overfor patienterne. Max manus systemet er der yderst sjældent problemer med, men sker det, er det vores opfattelse at problemerne bliver taget seriøst og meget hurtigt bliver afhjulpet. Jeg har kun 1 problem med det: VI SKULLE HAVE VÆRET I GANG NOGET FØR”

Avatar

Anders Faurskov

Faurskov Fertilitet og Gynækologi

Quotation mark

Jeg er primært blevet mere effektiv. En sekundær gevinst er, at patienterne oplever en bedre og mere tryg konsultation, når de lytter til det jeg indtaler, og derefter kan nikke genkendende til den plan jeg resumerer.

Avatar

Morten Sørensen

Brønshøj Lægecenter

Quotation mark

Talegenkendelse har intet mindre end revolutioneret min dagligdag. Efter årevis kamp med ordblindhed og slåfejl, kan jeg på superkort tid få en stort set fejlfri tekst. Det har lettet min dagligdag helt fantastisk.

Avatar

Britta Løvborg Mollerup

Alment Praktiserende læge i Køge. Lægekurserne.dk

Quotation mark

Programmet fungerer 90 %, men det er let for os at lave brugertilpasninger, så vi er fortrøstningsfulde. Det nye program er langt lang bedre end det tidligere!

Avatar

Christian Rifbjerg

Gynækolog, Kvindeklinikken København

Quotation mark

Jeg anvender talegenkendelse, fordi det er tidsbesparende.

Avatar

Inga Sigsgaard

Øre- næse- halslæge i Viborg

Quotation mark

Jeg har brugt talegenkendelse siden jeg startede min egen klinik og anbefaler meget gerne dette værktøj.

Avatar

Lisbeth Stauffer Bjerregaard

Hudklinikken Haderslev

Quotation mark

Vi er tre læger, der bruger talegenkendelse på klinikken, vil ikke af med det igen, talegenkendelse letter min arbejdsdag. Løsningen fungerer godt, fordi det er hurtigere at tale end at skrive. Den primære fordel ved talegenkendelse er tidsoptimering. Talegenkendelse har også ergonomiske fordele. I hverdagen aflaster løsningen skuldre og nakke. Der er god support, og det vi mangler svar på, får vi svar på. Løsningen er meget brugervenlig, og med ordbanken kan den tilpasses den enkelte bruger Det var fint med den hjælp, vi fik i opstarten. Den gjorde, at vi kom trygt i gang. Jeg vil helt klart fortsætte med at bruge talegenkendelse.

Avatar

Ina Veile

Lægeklinikken i Odder

Quotation mark

Jeg afprøvede talegenkendelsessystemet, da jeg startede min praksis for godt tre år siden. Dengang syntes jeg, at systemet gættede for meget. En kollega afprøvede det så i dette forår, og var begejstret. Det forlød, at der var kommet ny ”motor” i systemet. Jeg har derfor valgt at teste det på ny, og besluttede mig hurtigt for, at anskaffe det til fortsat brug. Det virker rigtigt godt nu. Skriver det som jeg dikterer stort set fejlfrit og jeg benytter det hver dag i klinikken. Det er virkeligt nemt og rart i den kliniske dagligdag, at diktaterne skrives mens de dikteres og at arbejdsgangen omkring den enkelte konsultation derfor kan afsluttes i en arbejdsgang. Denne nye version kan varmt anbefales til brug i speciallægepraksis.

Avatar

Niels Erik Petersen

Speciallæge i psykiatri

Quotation mark

Regionerne har i tiltagende grad, begrænset omsætningsudviklingen i primær sektor. Hvis vi vil optimere indtjeningen i vores klinikker, er vi derfor tvunget til at se kritisk på vores udgifter. En væsentlig omkostning er sekretærtimer i forbindelse med manuel afskrivning, denne post kan helt elimineres med indførslen af talegenkendelse. Talegenkendelse gør det muligt at allokere min sekretærs timer til andet klinisk arbejde, hvilket forbedrer rentabiliteten i min klinik. Ydermere er Cloud-løsningen økonomisk attraktiv, da anskaffelsesprisen ligger på et fornuftigt niveau.

Avatar

Michael Lüscher

Øre-, Næse-, Halslæge i Aarhus

Quotation mark

Talegenkendelse har i den grad lettet min arbejdsdag, og samtidig reduceret min konsultations tid med ca. 3 minutter pr. patient. Hovedårsagen til at jeg valgte Talegenkendelse var, at jeg havde PC belastningssyndrom i min højre arm. Jeg havde gået til fysioterapi i næsten 2 år, uden synderlig forbedring. Allerede efter en måned med Talegenkendelse havde jeg ingen symptomer længere, og det har jeg fortsat ikke.

Avatar

Charlotte Floridon

Gynækolog i Holbæk

Quotation mark

Jeg er tilfreds med brugen af talegenkendelse, da jeg sparer tid i journalføringsarbejdet, da jeg meget hurtigt kan konstruere notatet ved talegenkendelse. Derudover er brug af fraser en stor fordel, da de med en kort talekommando sættes ind i journalen og herefter let og hurtigt udfyldes i de tomme felter.

Avatar

Lisbeth Falkenberg

Alment praktiserende læge i Skive

Quotation mark

Alt i alt må jeg sige, at jeg nødig vil undvære systemet! Jeg er vel 85-90 % tilfreds med talegenkendelsen og formentlig mere, hvis jeg gjorde mig mere umage med at optimere det hele, indlære nye ord, tale tydeligt og diktere kommaer og andre tegn. Korte diktater går bedst, længere afhandlinger eller mere almindelig tale kræver flere rettelser.

Avatar

Jens Eggert

Alment praktiserende læge i Stensved

Quotation mark

Vi har i klinikken anvendt talegenkendelse i godt 12 år. Vi kunne ikke forestille os en hverdag uden dette hjælpemiddel. Alle større journalnotater dikteres og det er kun sjældent, at der er problemer med en korrekt gengivelse af det indtalte. Så både mit personale og jeg selv kunne ikke nå det samme og yde den samme service for vore patienter uden talegenkendelsen. Kan kun anbefale dette glimrende hjælpemiddel!

Avatar

Peter A. Haahr

Øre- Næse- halslæge i Vejle

Quotation mark

Vi har haft talegenkendelse i klinikken nu i 13 år. Det letter det daglige arbejde betydeligt. Vi fik det, da vi var uden sekretær pga. dennes barsel. Vi kunne klare os med talegenkendelse og en klinikassistent i denne periode. Siden har vi ved brug af talegenkendelse sparet en halvdags sekretær stilling. Det kan godt være man finder at det er dyrt at få installeret talegenkendelse, men det har hurtigt tjent sig ind og er en stor lettelse i det daglige klinikarbejde.

Avatar

Bo Lasthein Andersen

Dermatolog i Svendborg

Spørgsmål vi ofte besvarer om talegenkendelse

Er der nogle krav til min PC?

Ja, for at talegenkendelsen fungerer optimalt, skal din PC opfylde vores minimumskrav. Gør den det, kan du komme i gang nu.

Kan jeg prøve, inden jeg beslutter mig?

Fra den dag du bliver undervist, træder aftalen i kraft, og du har derefter 14 dage til at opsige aftalen og fortryde dit køb. Fortryder du dit køb af talegenkendelse inden 14 dage, så er det helt gratis for dig og du modtager ingen faktura.

Jeg vil gerne i gang, hvad gør jeg?

Du skriver til os på sales@omilon.com.

Derefter sker følgende:

- Vi fremsender en kontrakt til dig, som vi begge underskriver

- Vores helpdesk kontakter dig og i aftaler installation og dato for undervisning

- Undervisningen varer 1 time og foregår over teams eller teamviewer

- Efter endt undervisning kan du tage talegenkendelsen i brug

- Vi følger selvfølgelig op på dig, og har du brug for hjælp, står vi selvfølgelig klar

Hvis du ikke vil fortsætte, meddeler du os bare dette inden 14 dage og returnerer eventuelt lånt hardware. Så annullerer vi aftalen og du skal ikke betale noget. Hvis du derimod ønsker at fortsætte, så byder vi dig velkommen til Omilon.

Hvor hurtigt lærer talegenkendelsen hvad jeg siger?

Faktisk har vores talegenkendelse en ekstrem høj genkendelsesgrad lige fra start.

Det er dog lidt forskelligt fra person til person hvor høj genkendelsesgraden er, og du kan påvirke det rigtig meget selv.

Jo mere tid du bruger i starten på at rette de genkendelsesfejl der er, jo hurtigere lærer programmet dig at kende og jo færre rettelser vil der være fremover.

Vi anbefaler, at du afsætter ekstra tid her i starten til at lære talegenkendelsen at kende. Først og fremmest er det vigtigt at lære at bruge den nye teknologi, derefter jo bedre tid du har til at rette teksten igennem, jo mere vil det lønne sig på sigt, da du så skal rette meget mindre og ofte slet ikke.

Omvendt ordstilling, er det et problem?

Talegenkendelse er tale-til-tekst. Det betyder, at programmet skriver nøjagtig det du siger og i den rækkefølge du siger ordene.

Overholder i persondataforordningen?

Ja. Vi passer godt på dine oplysninger og behandler alle dine data med største fortrolighed. Vi har som en del af den kontrakt vi sammen indgår, udførligt beskrevet hvordan vi behandler dine data.

Hvem kan bruge talegenkendelse?

Vores talegenkendelse understøtter sundhedsfaglige termer og ord, så har du brug for talegenkendelse til at dokumenterer i en patientjournal eller tilsvarende fagsystem, så er det oplagte valg talegenkendelse fra Omilon.

Kan jeg arbejde hjemmefra?

Ja sagtens, bare du har forbindelse til internettet, så kan du faktisk arbejde hvor som helst.

Er talegenkendelsen integreret i mit fagsystem?

Vores talegenkendelse fungerer i alle fagsystemer. Hvor dyb integrationen er, afhænger af dit fagsystem.

Jeg er udlænding, kan jeg bruge talegenkendelse?

Ja bestemt. Alle brugere får deres helt egen talegenkendelsesprofil. Din profil lærer derfor dig og din dialekt og accent godt at kende.

Kan jeg bruge talegenkendelse på flere computere?

Ja, du kan få talegenkendelse installeret på alle de computere du arbejder på, også hvis du har en hjemmearbejdsplads. Din computer skal bare opfylde vores minimumskrav, som du finder i det første spørgsmål.

Vi installerer remote, det betyder, at vi ikke kommer ud til dig på din arbejdsplads, men at vi via TeamViewer hjælper dig fra vores kontor med installationen. De PC'er du ønsker at anvende skal derfor have forbindelse til internettet, sådan at vi kan få adgang til dem.

Jeg har hørt, at man skal indlæse eventyr før man kan komme i gang?

Det skal du ikke.

"I gamle dage" anbefalede man at en ny bruger skulle indlæse eventyr, sådan at programmet kunne lære brugerens dialekt og talemåde at kende. Det er ikke nødvendigt mere, programmet er blevet meget mere intelligent siden da.

Vi bruger cookies for at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges også til webstatistikker for at forbedre hjemmesiden. Du kan vælge at acceptere, at vi bruger cookies under dit besøg ved at klikke på "Accepter".