Nytt helsekonsern -Omilon frigjør tid for hardt pressede yrker

2021-03-02

Nytt helsekonsern -Omilon frigjør tid for hardt pressede yrker

Trine Arentz Bakstad

Nytt e-helsekonsern - frigjør tid for hardt pressede yrker 

Digitalisering og effektivisering står stadig høyere opp på agendaen hos beslutningstakere i helsevesenet og arbeidslivet generelt. Men det handler ikke lenger bare om e-resepter og nettleger. Med hjelp av digitale arbeidsmetoder, ny teknologi og AI vil det nye nordiske konsernet Omilon legge til rette for å frigjøre mer tid til brukernes kjerneoppgaver. 

 

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer. Færre ansatte som skal ta hånd om flere pasienter, store investeringsbehov, og konsekvenser av pandemien, er bare noen av utfordringene. Samtidig advarer flere eksperter om at ansatte i omsorgsyrker bruker for mye tid på administrasjon, som får konsekvenser for individene og øker kostnader for samfunnet. En stor utfordring hvor e-helsekonsernet Omilon vil være en del av løsningen.  

– Digitaliseringen har lenge blitt løftet frem som en forutsetning for å klare omstillingen, men det har aldri vært så viktig som nå. Det kreves smarte løsninger for å effektivisere helsevesenet, og her har vi en enorm kunnskap og teknisk kompetanse. Vi legger åtte prosent av vår omsetning utelukkende på forskning og utvikling.  Sammen med våre kunder innen bl.a. sykehus og kommuner vil vi være med å drive digitaliseringen fremover i Norden. Målet er å frigjøre tid for de som jobber med samfunnsviktige oppgaver, sier Henric Carlsson, konsernsjef i Omilon. 

Ny teknologi og digitale arbeidsmetoder minimerer den administrative tidsbruken. For en lege kan dette, ifølge selskapets beregninger, handle om å frigjøre tid tilsvarende en hel arbeidsdag i uken ved bruk av talegjenkjenning for journalføring. Ved å ta i bruk AI-løsninger får legen dessuten beslutningsstøtte ved diagnostisering av sykdommer. Denne teknologien finnes tilgjengelig uansett tid på døgnet, noe faglige organisasjoner innen helsevesenet har etterspurt. 

– Helsevesenet har de siste årene gjennomgått store innovasjonsprosjekter som har tatt mye tid. I Omilon har vi stor respekt og forståelse for at man er lei av nye initiativ som krever både tid og engasjement. Derfor har vi skapt digitale løsninger uten store og kostbare IT-integrasjoner som påvirker våre kunder negativt, forklarer Henric Carlsson.  

Som Nordens største leverandør av automatiserte dokumentasjonløsninger skaper Omilon allerede årlig omtrent 7 millioner journaler ved hjelp av våre løsninger for virksomheter innenfor helse i Skandinavia. 

– Det handler ikke lenger bare om å tolke det en lege dikterer og deretter journalføre det, men å tilføre en intelligens og beslutningsstøtte som hjelper legen i sitt arbeide. Vårt viktigste oppdrag er å frigjøre tid for kjerneoppdraget, å kunne bruke mer tid på pasienten, avslutter Henric Carlsson. 

 

Om Omilon 

Omilon er det nye nordiske e-helsekonsernet med ca. 220 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom ny teknologi og anvendelse av digitale løsninger effektiviseres dokumentasjonsprosessen til lavere kostnad. Formålet er å frigjøre verdiskapende tid til blant annet helse- og omsorgssektoren, politiet og offentlig ledelse. 

Omilon logotype

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om taleteknologi

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"