Webinarer

Omilon er Nordens ledende kompetansemiljø innen talegjenkjenningsteknologi. Med mål om å effektivisere hverdagen for våre brukere ønsker vi også å dele vår kunnskap. Meld deg på et eller flere av våre webinarer. Det er gratis.

Omilon logotype

Ønsker du å motta invitasjoner til våre webinarer?

Tidligere webinarer

Vi tar opp alle webinarene og de fleste blir lagt ut her. Vi har ofte gode diskusjoner i etterkant av webinarene. Disse klippet vi bort. Samtalene blir ofte bedre da.

Omilon + CosDoc = mer effektivitet

Sammen med DIPS Front viser vi hvordan du kan dokumentere raskere, redusere klikk og bruke talekommandoer for enkelt å manøvrere rundt i CosDoc

Effektiviser arbeidsdagen med talegjenkjenning i WebMed

Sammen med WebMed viser hvordan talegjenkjenning effektiviserer arbeidsdagen for fastleger som bruker alt for mye tid på dokumentasjon. Sett av 30 min og se om dette er noe for deg. Om tidspunktet ikke passer så meld deg på likevel så sender vi det opptak av webinaret.

Reduser skrivearbeid med autotekster

Se opptak av webinar der vi går grundig gjennom hvordan opprette autotekster, og hvordan bruken av disse kan være med på å betydelig redusere mengden skrivearbeid. Vi viser funksjonalitet innad i autotekster og ulike varianter, og presenterer en gruppe autotekster som senere kan deles ved ønske.

Hvordan personalisere Dragon med bruk av ordliste og konfigurering av mikrofon

Dragon Medical One gir deg muligheten til å tilpasse talegjenkjenningen din for å oppnå enda bedre resultater. I dette webinaret vil vi gå gjennom hvordan du oppretter din egen personlige ordliste, og hvordan du kan konfigurere mikrofonknapper til ditt arbeid.

Bruk av personlig ordliste - Hvordan legge til ord - Formatering - Konfigurering av mikrofonknapper og alternativer

Hvordan bli en god Dragon bruker

Vi inviterer til webinar hvor vi går gjennom grunnleggende funksjonalitet i Dragon Medical One og hvordan man best mulig utnytter programmet. Vi deler tips og triks for å effektivisere din arbeidsdag, ser på funksjonalitet som bidrar til å lette dokumentasjonsprosessen, og lar deg bli bedre kjent med innstillinger og alternativer til bruk.

Bli kjent med Dragon Medical One - Meny og valg - Grunnleggende funksjonalitet - Bruk av diktatboks - Alternativer og innstillinger

Talegjenkjenning direkte i journalen i WebMed

Sammen med WebMed viser hvordan talegjenkjenning effektiviserer arbeidsdagen for fastleger som bruker alt for mye tid på dokumentasjon. Her kan du se opptak av webinaeret 8 feb 2023. Sett av 30 min og se om dette er noe for deg. .

Talegjenkjenning direkte i journalen i Patientsky Clinic og Hove Total

Vi viser deg hvordan du kan forbedre arbeidsflyten og jobbe mer effektivt med talegjenkjenning i Patientsky Clinic og Hove Total

Tips og triks for god talegjenkjenning i Dragon Medical One

Dragon er så mye mer enn tale til tekst. Vi inviterer til et webinar hvor vi går igjennom noen av de nyttige funksjonalitetene i løsningen. Funksjonalitet som kan bidra til en mer effektiv arbeidsflyt.

- Trinn for trinn kommandoer
- Bruk av og opprettelse av autotekster
- Administrere personlig ordliste

Talegjenkjenning i Psykbase

26. April kl 11.30

Sammen med Aspit viser vi deg hvordan du kan forbedre arbeidsflyten og jobbe mer effektivt med talegjenkjenning i Psykbase.
Webinaret er gratis og tar i underkant av 30 min. Om tidspunktet ikke passer, meld deg på så sender vi deg link til opptak av webinaret i etterkant. Spørsmålsrunden til slutt vil da være klippet bort.

Talegjenkjenning i WebMed

Sammen med WebMed viser hvordan talegjenkjenning effektiviserer arbeidsdagen for fastleger som bruker alt for mye tid på dokumentasjon. Her kan du se opptak av webinaeret 8 feb 2023. Sett av 30 min og se om dette er noe for deg.

Dragon talegjenkjenning for radiologi

Vi demonstrerer neste generasjon talegjenkjenning for radiologi, som utføres direkte i tekstfelter i RIS/PACS med veldig god gjenkjenningskvalitet. Vi skal også vise spennende funksjonalitet som bl.a. trinnvise talekommandoer.

Vi oppsummerer talegjenkjenningsåret 2021

2021 var et nytt spennende år for talegjenkjenning i Norge. Vi oppsummerer året med interessante statistikker og innblikk i bruken av talegjenkjenning for hele Norge, og ser på de viktigste aktivitetene og milepælene i året som gikk. Bli med på et lite tilbakeblikk før vi retter fokus på spennende muligheter i 2022.

Talegjenkjenning slik det skal være

Lurer du på om talegjenkjenning er noe du burde forsøkt for å spare tid? Bli med å se på hvordan talegjenkjenning fungerer  i 2021. Vi forteller litt om bruksområder og viser hvordan det fungerer i praksis. Webinaret er gratis!

Omilon Intelligence – Status og veien videre

Hør hvordan vi jobber med kunstig intelligens til å gjøre hverdagen lettere og redusere den administrative byrden for kliniker. I webinaret får du høre hvor langt vi har kommet med den første applikasjon i Omilon Intelligence, Kodeassistenten, som blant annet kan foreslå diagnosekoder basert på klinisk tekst. Vi forteller også om hvilke andre tanker og ambisjoner vi har i Omilon Intelligence.

Dragon Talegjenkjenning på sykehus

Vi snakker om og viser frem talegjenkjenningskvalitet og integrasjon til journal- og labsystemer med vår nye talegjenkjenningsmotor Dragon, som skal erstatte dagens løsning på sykehusene. Vi går også gjennom hvilke muligheter og gevinster Dragon fører med seg

Fra talegjenkjenning til språkforståelse med Omilon Intelligence

Hør hvordan vi bruker talegjenkjenning sammen med kunstig intelligens, naturlig språkforståelse, lokal informasjon og robotteknologi for å spare tid og øke kvalitet helsetjenesten. I webinaret får du høre mer om Omilon Intelligence og om løsningene som er under utvikling i Norge, Sverige og Danmark.

Hvordan kan AI-basert taleteknologi minimere muligheten for utbrenthet hos helsepersonell?

Vi har invitert med oss vår partner Nuance til webinar. Nuance vil presentere resultatene fra en ny internasjonal studie rundt stress og utbrenthet blant helsepersonell. Studien er gjennomført sammen med HIMSS og inneholder resultater fra klinisk personell fra hele verden, inkludert Norden og Norge. Vi vil høre fra leger som forteller om sin kliniske hverdag og hvordan de ser at moderne AI-teknologi kan redusere den administrative byrden. Vi vil også vise frem den nylig lanserte talegjenkjenningsløsningen Dragon Medical One på norsk.

Introduksjon til Configurator

Vi snakker om og demonstrerer bruk av klientkomponenten Configurator som du blant annet kan bruke til å opprette personlige talekommandoer. Webinaret er holdt. Opptak kommer!

Ny datapakke for Dragon!

Vi ser på hva den nye datapakken inneholder av datamateriale og hvilke fagområder som dekkes. Vi forteller om foreløpige resultater av interne tester og sammenligner med tidligere Dragon datapakke og SpeechMagic. Videre vil vi informere om hvilke releaser fra oss som støtter Dragon Datapakke 3, hvilke integrasjoner som støttes og når disse er planlagt å overleveres til kunder. Webinaret er holdt. Opptak kommer

Introduksjon til Utilities

Vi viser frem og snakker overordnet om vårt bruker- og systemadministrasjonsverktøy Utilities. Opptak kommer

Anonymiseringsverktøy for helsedata

Hvordan anonymisere helsedata for trening av kunstig intelligens algoritmer og om prosessen rundt verifisering og godkjenning fra dataeier.

Neste generasjon talegjenkjenning - integrert i DIPS Classic og Doculive

Opptak fra 24. mars 2021

Trådløse mikrofoner

Hvilke alternativer finnes og hvordan fungerer de i praksis? Opptak fra 7. April 2021

AI-tjenester på toppen av talegjenkjenning

Vi gir deg en smakebit på vår løsning som fortløpende kan analysere journaltekster for å finne forslag til relevante ICD-10 eller SNOMED-koder (Kodestøtte).

Nasjonal avtale talegjenkjenning

Hva betyr det egentlig for deg som sykehuskunde og hvilke muligheter får du tilgang til?

Hvordan få det beste ut av bruken av standardtekster i talegjenkjenning

Hva er trendene rundt talegjenkjenning i Skandinavia, Europe og USA?

Tallenes tale - Hvorfor ta i bruk talegjenkjenning?

Vi ser på hvordan du kan regne på om talegjenkjenning er noe for dere? evnt. viser dere hvordan dere kan se på hvor mye dere allerede sparer.

Hvilke løsninger finnes allerede i dag?

Lurer du på hvilke muligheter som finnes i vår porteføljen? Få en oversikt over produkter, bruksscenarioer og løsninger våre kunder kan ta i bruk - Opptak av webinar Nov 2020

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"