Omilon og bærekraftsmålene

  • Vi støtter FNs bærekraftsmål og deltar i arbeidet for å bedre forholdene for nåværende og fremtidige generasjoner.

Vi må beskytte våre fremtidige generasjoner med fokus på FNs bærekraftsmål
Omilon logotype

Stemmen er et av menneskets viktigste verktøy. Med talegjenkjenning kan vi realisere det store potensialet i stemmen. På denne måten kan talegjenkjenning utgjøre en stor forskjell i arbeidet med å styrke velferd og bærekraftsmålene.

Samfunnsansvaret er en del av vårt DNA

FNs bærekraftsmål er et felles ansvar, der vi alle må bidra med vår del. Dette gjelder selvfølgelig også Omilon, akkurat som vi har de samme forventningene og kravene til våre leverandører. Å gjøre det som er rett er en dypt forankret del av selskapets historie og DNA, og vi tar vårt ansvar for å støtte bærekraftsmålene og sikre en mer bærekraftig fremtid for alle. Dette kan vi gjøre gjennom våre egne handlinger som selskap, men også gjennom effekten talegjenkjenning kan ha for den enkelte bruker og for samfunnet som helhet. Som leverandør av talegjenkjenning kan vårt arbeid gjøre en forskjell og støtte bærekraftsmålene på flere måter.  

For oss i Omilon er det spesielt bærekraftsmål 8 og 12, hvor vi kan bidra til å skape en merkbar endring.

  • Bærekraftsmål 8 har som mål å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle».
  • Bærekraftsmål 12 har som mål å «sikre bærekraftig forbruk og produksjonsformer» 

Nedenfor kan du lese om de spesifikke milepælene og hvilken effekt produktene våre kan ha for dem.

ISO 14001 - Sertifisering av ledelsessystem for miljø

Vårt Mål: Miljø
 – Fjernarbeid, avstandsmøter fremfor fysiske møter, kjøp av varer gjøres sjeldnere og med større volum, velge miljømerkede forbruksvarer og kildesortering.

Dette er en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering som hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Et innovativt verktøy for å forbedre effektivitet og ergonomi

  • 8.2 Økt økonomisk produktivitet må oppnås gjennom diversifisering, teknologioppgradering og innovasjon, blant annet gjennom satsing på høy verdiskaping og arbeidsintensive sektorer.
  • 8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, herunder unge og funksjonshemmede, og med lik lønn for arbeid av lik verdi.
  • 8.6 Innen 2020 redusere andelen unge som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring betydelig.

Talegjenkjenning er en teknologisk oppgradering som erstatter mus og tastatur med en ny teknologi, men det handler ikke bare om å erstatte ett verktøy med et annet. Bak talegjenkjenning ligger en nytenkning om hvordan rammeverket for å løse oppgaver kan forbedres for å oppnå høyere effektivitet. Siden vi snakker 3–4 ganger raskere enn vi skriver, kan talegjenkjenning bidra til høyere økonomisk produktivitet gjennom innovasjon.

Talegjenkjenning gir en ekstra fordel i form av bedre ergonomi, mindre ensidig skriving og dermed færre belastningsskader.

 

Meningsfylt arbeid uten tastaturets begrensninger

Når vi skal utføre et profesjonelt yrke, er språket det viktigste verktøyet vi har. Med talegjenkjenning blir ordet tilgjengelig for alle. Systemet er intuitivt og enkelt å bruke. Fordi talegjenkjenning skriver ordene etter hvert som de blir sagt, kan systemet sikre at en oppgave løses uavhengig av om brukeren har begrensede språklige ferdigheter som dysleksi eller manglende kunnskap om grammatikk. Talegjenkjenning er nøkkelen til å få og holde så mange som mulig i arbeid.

For mange er det ikke de faglige utfordringene som gjør det vanskelig å være i arbeid, men heller arbeidsverktøyene. Enten det skyldes funksjonshemming, nedsatt bevegelighet eller dysleksi, kan det være en utfordring for mange å utføre en jobbfunksjon der mus og tastatur er de viktigste arbeidsverktøyene. Med tale-til-tekst-funksjonen er det mulig å gi produktiv sysselsetting til personer som hittil har vært begrenset av tastaturets utfordringer.

Ved å redusere barrierer og gi alle muligheten til å jobbe og dermed bidra faglig og økonomisk til samfunnet, støtter vi bærekraftsmålene. Samtidig legges grunnlaget for et styrket velferdssamfunn som kommer alle til gode i fremtiden.

Forsvarlig produktion og genbruk

  • 12.4 Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet
  • 12.5 Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Forsvarlig produksjon og håndtering gjennom hele produktets livssyklus. Det er ikke bare en ambisjon, men en nødvendighet for fortsatt trivsel for både miljø og mennesker.

Derfor jobber vi i Omilon for bærekraftsmål 12 og spesielt delpunktene 12.4 og 12.5.

Omilon har ingen egen produksjon. Men vi velger og samarbeider bare med produsenter som gjør sitt absolutt beste for å redusere den negative miljøpåvirkningen fra produksjonen.

Samtidig jobber vi for å sikre mest mulig gjenbruk og gjenvinning når produktene har nådd slutten av sitt formål. Som importør lever vi opp til alle forpliktelser under produsentansvar og er medlem av Elretur, som sørger for forsvarlig innsamling og håndtering av elektronisk avfall.

Arbeidet med å skape en ansvarlig produksjon som inkluderer alle stadier av produktets livssyklus er en kontinuerlig innsats, og vi kan alltid forbedre oss. Vi utforsker kontinuerlig nye muligheter, og optimalisering av produksjon og maksimering av resirkulering er et fast punkt på agendaen - hver dag.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"