Omilon Connect - forbedrer og forenkler dokumentasjonsprosessen

  • Talegjenkjenning tilgjengelig i alle journalsystemer

  • Alle funksjoner et sted: talegjenkjenning, digital diktering, automatisering av administrative oppgaver, dokumentforbedring og statistikk

  • Skalerbar med identitetshåndtering og enkel innlogging for brukere

brand billede
Omilon logotype

CAPTURE - Fange informasjon og mening fra den kliniske fortellingen.

IMPROVE - Forbedre opplevelsen og informasjonskvaliteten.

DELIVER - Levere informasjonen i riktig form til riktig system.

Omilon Connect er vår programvare designet for en optimal dokumentasjonsprosess

Omilon tilbyr en rekke løsninger, alle designet for å optimalisere helsetjenesteopplevelsen for både leger, pasienter og administrativt personell. Løsningen er delt inn i følgende områder, alle knyttet sammen og distribuert gjennom vår egen teknologi, Omilon Connect. Systemet kan konfigureres for å bruke alle modulene sammen eller separat, slik kunden foretrekker. På det nordiske markedet har Omilon Connect vært en game changer for eldre systemer, da disse nå kan oppgraderes med nye funksjoner uten behov for API-tilgang.

Talegjenkjenning

Forbedret talegjenkjenning gjennom Omilon Connect teknologi. Dette betyr blant annet diktering-ved-markøren i eldre systemer og full navigering i strukturerte former for EPJ med mer. Teknologien fungerer sømløst med alle større talegjenkjenningssystemer, inkludert Dragon Medical One, Dragon Speechkit og SpeechMagic.

Digital diktering

Omilon Connect inkluderer digitale dikteringsløsninger for både skrivebord og mobile enheter, integrert i den kliniske arbeidsflyten. Digital diktering er også integrert med talegjenkjenning.

Identitetshåndtering & enkel innlogging

Alle verktøy innen Omilon Connect kan integreres i en identitetshåndteringsløsning. Teknologien kan også tilby enkel innlogging over ulike system ,f.eks synkronisering av roller og rettighetsinformasjon.

Automatisere

Automatisere er en Omilon Connect-funksjon som kombinerer funksjoner med kommandoer for å gi eksponentiell effektivitet for legene. Den tilbyr talekommandoer både på applikasjonsnivå og operativsystemnivå. Den kan også brukes for kommandoer for å utføre en lang sekvens av kommandoer.

Dokumentforbedring

Omilon Connect inkluderer en kodningsassistent for diagnosekoder, operasjonskoder, prosedyrekoder, arbeidsflytkoder osv. Teknologien kan også foreslå for en lege når en viss kode kan gjøres mer spesifikk. 

Statistikk og informasjon

Alle verktøy i Omilon Connect samler inn og lagrer data i en felles database, optimalisert for utvinning av informasjon i Business Intelligence system. Predefinerte statistikkuttrekk er en del av verktøytskassen.

AI Transcription

AI Transcription er en optimalisert versjon av arbeidsflyten for digital diktering, der de innspilte diktatene automatisk konverteres til korrigert og nøyaktig tekst for å passe til det spesifikke formatet i det eksisterende journalsystemet (EPJ).

Omilon Connect – Gir ny funksjonalitet i eksisterende journalsystem

Forbedret talegjenkjenning gjennom
  • Stemmeredigering
  • Stemmenavigasjon
  • Auto forms – automatiske skjema
  • Kodeassistent

Dokumentasjonsforbedring for økt kvalitet og bedre beslutningsgrunnlag

Digital diktering for bedre ergonomi

AI-transkripsjon for optimalisert dikteringsflyt

 

 

Omilon logotype

Vi tar gjerne en prat med deg om Omilon Connect

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"