Sykehusene kan effektiviseres med fem prosent

2023-05-22

Sykehusene kan effektiviseres med fem prosent

Stadig flere ser konsekvensene av økte administrative oppgaver som stjeler tid fra kjerneoppdraget: å behandle pasienter. Men løsningen er ikke nye systemer og store investeringer. – Vi har sett sykehus forbedre effektiviteten med så mye som fem prosent, takket være Omilons smarte og digitale verktøy som kan brukes i allerede eksisterende systemer sier Martin Elster, CEO Omilon Norge og Omilon Group CTO

Å frigjøre tid og ressurser til kjerneoppdraget, det å behandle pasienten, står stadig høyere på agendaen. Samtidig er det høye krav til helsevesenet i Skandinavia om å bruke digitaliseringens muligheter for god og likeverdig helse. Det er imidlertid bekymring innen profesjonen rundt at dette vil bety flere og nye systemer å jobbe i og dermed økt administrasjon. 

– Med dagens mange og ulike systemer, journaler og verktøy bruker helsepersonell mye av arbeidstiden på administrasjon. Så det er forståelig at det er en bekymring. Med Omilons løsninger kan vi frigjøre tid for klinikere uten at det medfører store organisatoriske endringer, forklarer Martin Elster.

Omilon Connect er programvare som samler ulike funksjoner, som Dragon talegjenkjenning og våre løsninger Single Sign-on og Automation, og får dem til å fungere integrert i pasientjournalen. For brukeren av Omilons produkter betyr dette en bedre og jevnere opplevelse. Martin forklarer: 

– En lege har pasientbesøk. Hvis en lege bruker talegjenkjenning, dvs. han snakker inn i møtet med pasienten, så er Omilon Connect i bakgrunnen. Den vet nøyaktig i hvilket system og hvor i journalen alt det legen sier skal dokumenteres. Talen blir dermed tekst, på rett plass. Omilon Connect forstår flyten i journalen og tilpasser seg deretter, og sikrer at talen blir et journaldokument. 

Fordelene med Omilon Connect er store. I dag bruker en lege omtrent en tredjedel av arbeidstiden på pasienter og to tredjedeler på administrasjon. Med Omilons smarte og digitale verktøy kan tallene snus. Omilon har allerede sett eksempler på hvordan et sykehus har forbedret sin effektivitet med fem prosent, noe som er utrolig mye med tanke på den komplekse organisasjonen et sykehus er. Et tall som mange bransjer bare ville drømme om. 

– Alle vinner på dette. Med Omilon Connect kan helsepersonell samle informasjon, diagnostisere og registrere på en raskere og mer fleksibel måte. Uten at det går ut over kvaliteten, snarere tvert imot. Det sparer og frigjør tid til bruk på pasienter. Dette er bare begynnelsen og ett av flere eksempler på arbeidsganger der Omilon Connect legger til rette for helsevesenet, avslutter Martin.

Martin Elster, CEO Omilon Norge og Omilon Group CTO

Les flere artikler om temaet her

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"