Med smarte verktøy frigjør vi tid til kjerneoppgaven: Pasientbehandling

2023-06-21

Med smarte verktøy frigjør vi tid til kjerneoppgaven: Pasientbehandling

Omilon Connect skal redusere den administrative byrden i helsevesenet.

Leger bruker omtrent en tredjedel av arbeidstiden sin på pasienter. De to andre tredjedelene brukes til dokumentasjon og andre administrative oppgaver. Omilon har en visjon om å snu disse tallene, slik at to tredjedeler av tiden kan brukes på direkte pasientkontakt. Dette skal oppnås ved å bruke smarte verktøy som optimaliserer eksisterende systemer og arbeidsprosesser. 

"Omilon Connect er resultatet av et tett samarbeid med sykehusene. Formålet er å optimalisere brukernes prosesser og dermed frigjøre mer tid til kjerneoppgavene," sier Per Lundvald, Head of Product Development hos Omilon. 

Det har i flere år vært fokus på problemene med økt administrativt arbeid i helsevesenet. Dette reduserer tiden som kan brukes på kjerneoppgaven - å behandle pasienter. Det er ofte et rop om flere ressurser og bedre digitaliserte prosesser for å redusere ventelister og stress blant personalet. Omilon er Nordens største leverandør av produkter og tjenester innen dokumentasjon. 

"Vårt mål er å redusere den administrative byrden, og vi er veldig oppmerksomme på å ikke bidra til mer administrasjon. Vi jobber tett sammen med brukerne for å forstå helsevesenets behov og vilkår. Vi prøver å identifisere unødvendige kompliserte eller tidkrevende arbeidsprosesser og finner mulige løsninger sammen med klinikere. Vi stiller alltid spørsmål ved vår utviklingsinnsats og spør oss selv om det sparer tid for brukeren," sier Per Lundvald.

Et resultat av dette arbeidet er Omilon Connect. Det er en programvare som delvis kobler sammen og integrerer Omilons produkter i eksisterende kliniske systemer, samtidig som det bedre integrerer andre produkter i den travle kliniske hverdagen og de komplekse prosessene som oppstår i denne hverdagen. 

"Det er nok av systemer å forholde seg til. Vi ønsker ikke flere systemer," hører vi ofte fra det kliniske personalet. Derfor er formålet med Omilon Connect å gi nye muligheter i eksisterende systemer og bedre integrere disse systemene ved å gjøre det enklere å legge til nye funksjoner.

Omilon Connect har god kjennskap til teknologiene som brukes i de forskjellige systemenes brukergrensesnitt. Det kjører derfor i bakgrunnen og overvåker brukergrensesnittene, slik at nye funksjoner enkelt kan kobles til, eller data kan trekkes på tvers av systemer slik at informasjonen lettere utveksles mellom ulike systemer.

Dokumentasjon med stemmen

Et eksempel på å tilføre ny funksjonalitet til eksisterende systemer er talegjenkjenning, der brukeren betjener brukergrensesnittet ved å bruke stemmen i stedet for mus og tastatur. I tillegg til at hendene ikke trenger å være bundet til tastaturet og musen, er talegjenkjenning en betydelig raskere måte å dokumentere på. Men verdien realiseres først skikkelig når talegjenkjenningen er fullt integrert i brukergrensesnittet. Dette sikrer Omilon Connect ved å automatisk analysere brukergrensesnittet og identifisere hvor den talte teksten skal settes inn, og hvor den skal forstås som kommandoer som navigerer i brukergrensesnittet eller utfører handlinger som å sette kryss eller velge fra lister osv. 

Single sign-on

Et annet eksempel er automatisk pålogging. Med de mange forskjellige systemene som det kliniske personalet ofte må bytte mellom, kan det være tidkrevende å logge inn på forskjellige systemer igjen og igjen. Der det er mulig, sørger Omilon Connect for at man logger inn på alle relevante systemer med én pålogging og én gang. Omilon Connect er også integrert med andre løsninger som for eksempel SITHS-kort, der det i Omilon Connect er definert hvilke systemer som skal startes og autoriseres med informasjonen som er definert på kortet.

Alltid klar til å motta.

Digital diktering er fortsatt en viktig del av dokumentasjonsarbeidet på mange sykehus, og funksjonen er ofte integrert i den elektroniske pasientjournalen. Med Omilon Connect kan integrasjonen utvides til alle kliniske systemer uten tilpasninger i det enkelte systemet. På denne måten vil digital diktering alltid være tilgjengelig dersom legen trenger å dokumentere noe som ikke passer inn i den etablerte arbeidsflyten. Det kan også gjøres direkte med talegjenkjente dokumenter, slik at det ikke er nødvendig med transkribering av dikteringen. Via Omilon Connect er QuickNote alltid bare en talekommando unna, klar til å motta talegjenkjent informasjon som senere kan fullføres og automatisk overføres til det kliniske systemet igjen via Omilon Connect.

Dokumenter med mobilen

Omilon Connect muliggjør fremtidig mobilitet og fleksibilitet i dokumentasjonen. I dag er personalet ofte avhengig av datamaskiner som står på et skrivebord på et kontor. De har mange administrative oppgaver i løpet av en arbeidsdag, og det tar tid fra kjerneoppdraget, spesielt hvis det bare kan gjøres fra kontoret. Med Omilon Connect vil helsepersonell kunne bruke Dragon talegjenkjenning og flere andre tidsbesparende løsninger til dokumentasjon uansett hvor de er, for eksempel på en smarttelefon eller et nettbrett. Dokumentasjon som lages på en mobil enhet, kan integreres i systemer via Omilon Connect som ellers bare kan nås fra skrivebordet.

"Omilon Connect åpner mange muligheter for å utvide og forbedre digitale verktøy i helsevesenet. Som nevnt er vårt mål alltid å redusere administrativ tid i helsevesenet, slik at mer tid og flere ressurser kan brukes på pasientene. Så vi snakker ikke om flere og nye systemer, men om å forbedre og integrere de som allerede finnes ved hjelp av smarte teknologiske løsninger," avslutter Per.

Per Lundvald, Head of Omilon Product Development

Omilon logotype

Les flere artikler om emnet

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"