Talegjenkjenning krever smart implementering

brand billede

2022-08-01

Talegjenkjenning krever smart implementering

Innføringen av nye systemer som ikke er integrert i den eksisterende arbeidsflyten, er en medvirkende årsak til stress og utbrenthet blant leger og helsepersonell, skriver Per Lundvald fra Omilon.
Av Per Lundvald. Product Development Manager - Omilon A/S

Omilons talegjenkjenning er dypt integrert i de fleste kliniske systemer. Teknologien sikrer rask diktering (tale til tekst) og talestyrt navigasjon med minimal bruk av mus og tastatur. Men nøkkelen til suksess – faktoren som ofte undervurderes – er implementeringen.

Det enorme potensialet som ligger i talegjenkjenkjenning er veldokumentert: Raskere dokumentasjon frigjør mer tid til pasienten, høyer kvaliteten på dokumentasjonen, gir oppdaterte journaler og bedre ergonomi. Men selv om fordelene er mange, må man ikke undervurdere det som sikrer en vellykket innføring: Implementeringen.

I Omilon har vi gjennom snart 20 år implementert talegjenkjenning i Danmark, Norge og Sverige. Det har vært en stor jobb med teknisk integrering i kliniske systemer, og ikke minst integrering av talegjenkjenning i den kliniske arbeidsflyten – eller tilpasning av arbeidsflyten til bruk av talegjenkjenning. Vi har alltid hatt tett dialog med brukerne, for det er deres bidrag som har sikret at vi har fått laget riktige løsninger.

Vår erfaring viser at den riktige løsningen ikke er den samme i alle situationer, og heller ikke den samme på tvers av spesialfelt. Dette er et viktig poeng for å sikre at talegjenkjenning blir et verktøy som optimerer bruken av sentrale kliniske systemer, og ikke bare enda et system, enda en teknologi, som ligger ovenpå alle de andre.

Innføring av nye systemer som ikke er integrert i eksisterende arbeidsflyt, er en medvirkende årsak til stress og utbrenthet blant leger og helsepersonell.

Brukerne skal involveres

Nettopp involveringen av leger og øvrig helsefaglig personell, de som faktisk skal bruke løsningen i praksis, er helt sentralt for en vellykket implementering. En løsning kan ofte være lovende i teorien, men for optimalt utbytte skal talegjenkjenningen være et naturligt element i den daglige arbeidsflyten. Derfor har vi stort fokus på å skape løsninger som er tilrettelagt brukernes behov i en presset arbeidsdag.

Det vanligste business-caseet med talegjenkjenning finnes ofte i dikteringen, dvs. direkte oversettelse av tale til tekst i sanntid. Det er erfaringsmessig 4-6 ganger raskere å registrere tekstuell informasjon med tale enn med tastatur og mus.

Mer enn tekst

I dagens strukturerte journalsystemer handler den medisinske dokumentasjonen om mye mer enn bare registrering av tekst. Skjemaer skal fylles ut, felter krysses av, det skal velges elementer fra lister, trykkes på knapper osv. Hvis brukeren skal sjonglere med både mus og tastatur, blir arbeidsflyten ineffektiv. Derfor er det avgjørende at man kan utføre alle disse funksjonene med mikrofonen i hånden ved hjelp av talekommandoer. Og det er her de ergonomiske fordelene blir tydelige; når både tastatur og mus erstattes av mikrofon og stemme. Talegjenkjenning skal med andre ord være et redskap i hele arbeidsflyten rundt dokumentasjon, hvis det virkelig skal gi mening.

Ny og bedre arbeidsflyt

Når man implementerer talegjenkjenning, medfører det ofte endringer i arbeidsflyten og forskyvning av arbeidsoppgaver. Eksempelvis vil registreringsoppgaver som tidligere har blitt ivaretatt av en legesekretær, overflyttes til legen. Når legen selv foretar oppgaven, kan registreringen skje umiddelbart og i direkte forlengelse av dialogen med pasienten. Men legesekretæren skal fortsatt følge opp og foreta en rekke tilknyttede arbeidsoppgaver.

Det er essensielt at talegjenkjenningsløsningen understøtter den nye arbeidsflyten som er forankret i det konkrete utgangspunktet. Arbeidsflyten kan variere mellom sykehus og spesialfelt, og derfor er det ikke bare nødvendig med en åpen dialog fra start, men også at implementeringen og tilhørende undervisning favner de nye rutinene.

Ikke bare teknikk

Nettopp den åpne dialogen er blant de viktigste redskapene når en talegjenkjenningsløsning skal tilpasses og implementeres. I Omilon vet vi at det krever fokusert jobbing over tid for å endre vaner og arbeidsrutiner. Derfor trekker vi veksler på all vår kompetanse når vi tilbyr support, undervisning og oppfølging under hele prosessen. Alltid med utgangspunkt i erfaringene vi har gjort oss gjennom de snart 20 årene vi har jobbet med implementering av talegjenkjenning.

Vår leveranse blir ikke nødvendigvis en suksess bare fordi produktet er levert. Først når løsningen brukes aktivt i det daglige, og fordelene realiseres, lever vi opp til målsettingen vår om å hjelpe helsesektoren med å frigjøre tid fra de administrative oppgavene og høyne kvaliteten på dokumentasjonen. 

Talegjenkjenning i journalsystemer
Vår leveranse blir ikke nødvendigvis en suksess bare fordi produktet er levert. Først når løsningen brukes aktivt i det daglige, og fordelene realiseres, lever vi opp til målsettingen vår om å hjelpe helsesektoren med å frigjøre tid fra de administrative oppgavene og høyne kvaliteten på dokumentasjonen.

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"