Personvernerklæring Dragon Professional Anywhere

Dragon Professional Anywhere

Innsamling av personopplysninger 

Omilon AS samler inn personopplysninger for å kunne tilby deg full funksjonalitet av din talegjenkjenningsløsning. Opplysningene brukes også til administrasjon av brukerprofilen din, kampanjer, markedsføring og fakturering. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. I tjenesten Dragon Professional Anywhere vil helseopplysninger også kunne forekomme i opplysningene som samles inn. 

Enhver behandling av personopplysninger av Omilon AS gjøres i henhold til inngått Databehandleravtale og de gjeldene personvernregelverk. 

Ved å registrere din brukerprofil for bruk av Dragon Professional Anywhere samler vi følgende opplysninger:

Type personopplysninger

Ved å registrere din brukerprofil for bruk av Dragon Professional Anywhere samler vi følgende opplysninger:

Brukere av systemet 
 • Navn 
 • E-postadresse 
 • Telefonnummer 
 • Virksomhetens navn (Dersom brukeren er tilknyttet en bedrift)
 • Virksomhetens ORG-nummer (Dersom brukeren er tilknyttet en bedrift) 
 • Brukernavn og passord (kryptert) i systemet 
 • Systemrettigheter 
 • Bruk av systemet 
 • Pc-navn og opplysninger om pc-ens oppsett  
 • Talegjenkjenningsprofil  
 • Eventuelle opplysninger Brukeren legger inn i personlig ordbok eller autotekster 
Personer som omtales i lydopptak
 • Enhver personopplysning diktert inn av brukeren av systemet. 

Bruk av personopplysninger 

Administrasjon av brukerprofil

Personopplysningene som samles inn i forbindelse med administrasjon av brukerprofiler brukes av Omilon AS på følgende måter: 

 • Vi bruker din e-postadresse for å kontakte deg i forbindelse med programvareoppdateringer, endringer i personvernerklæringen eller andre avtaler som er relevante for din bruk av Dragon Professional Anywhere. 
 • For å administrere din bruk av Dragon Professional Anywhere. 
 • For automatisk optimalisering av din personlige talegjenkjenningsprofil.  
 • Vi benytter ditt brukernavn for å bekrefte identiteten din ved registrering av din brukerprofil.  
Trening av din Dragon Professional Anywhere brukerprofil 

For hver bruker av Løsningen, opprettes det en personlig talegjenkjenningsprofil, som inkluderer en personlig profil og en personlig ordbok. Talegjenkjenningsprofilen optimaliseres (automatisk) når Dragon Professional Anywhere brukes, for å sikre maksimal nøyaktighet. Når brukeren benytter talegjenkjenningsløsningen, strømmes lydopptaket fra brukerens enhet til automatisk behandling på en server hos Omilons AS sine underleverandører, der lyden oversettes til tekst og returneres.  

Taleopptaket som innsamles og behandles brukes kun for å trene din personlige brukerprofil. Taleopptak og de lyddataene som disse opptakene inkluderer, herunder potensielle personopplysninger, benyttes ikke for andre formål enn å optimalisere din brukerprofil. 

Deling av informasjon til tredjeparter  

Omilon AS benytter seg av ORdigiNAL BV, som underleverandør for hosting av talegjenkjenningsmiljøet Dragon Professional benytter. Adgang til personopplysninger er begrenset til medarbeidere i Omilon AS og underleverandører, med et arbeidsbetinget behov. Disse tildeles etter forhåndsgodkjennelse fra Omilon.  

Underdatabehandleres adgang og behandling av personopplysninger er regulert i databehandleravtale mellom Omilon AS og ORdigiNAL BV, og personopplysninger vil ikke behandles av ORdigiNAL BV utover det som er nødvendig for å drive nødvendig feilsøking og vedlikehold. 

Informasjonssikkerhet og lagringstid 

Alle personopplysninger og andre data som registreres i forbindelse med din bruk av Dragon Professional Anywhere overføres kryptert til skyløsningen og all lagret data er kryptert. Data for optimalisering av brukerprofil oppbevares i systemet i 3 år. 

Ved avslutning av databehandlingen eller avslutning av avtalen med Omilon AS, sletter Omilon AS personopplysningene fra Omilons systemer, med mindre Omilon er lovpålagt å fortsette å lagre personopplysninger. 

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"