Tuva

  • Uttrykk deg skriftlig - uten tastatur og mus

  • Betjen både PC og programmer med stemmen

  • Rediger, formater og korriger tekst med stemmen

Omilon logotype

Bruk stemmen til å skrive e-post, dokumenter og tekster på norsk, i programmene du bruker. Tuva gir deg teksten uten tastatur og mus. Raskt og enkelt!

Tuva talegjenkjenning erstattes nå av et nytt produkt - Dragon Professional Anywhere på norsk. Klikk her for mer informasjon og 30 dagers gratis testlisens.

Snakk naturlig til Tuva og produser tekst raskt direkte i f.eks Microsoft Word, Microsoft Outlook eller QuickNote fra Omilon.

Tuva er utviklet for å forstå norsk språk og norske dialekter og forstår deg selv om du ikke har norsk som morsmål – så lenge du bruker norske ord. Tuva lærer din stemme slik at jo mer du bruker Tuva, jo bedre blir gjenkjenningen.

Bruk stemmen til å styre din PC.

Du kan utføre oppgaver og navigere i applikasjoner og i Windows. Du kan trykke på tastaturknapper, åpne applikasjoner, flytte fokus mellom åpne programmer eller til skrivebordet og oppgavelinjen. Du kan be programmene utføre alle sine kommandoer med stemmen.

Bruk Tuva der du er.

Tuva er en skytjeneste som gir deg enkel tilgang til talegjenkjenning uansett hvor du befinner deg. Tuva kan også brukes offline.

Personlig ordbok og standardtekster.

Du kan legge til ord du bruker som ikke finnes i ordboken og trene Tuva til å forstå hvordan du uttaler ord. For signaturer og tekster du bruker ofte kan du opprette standardtekster med en stemmekommando.

La Tuva lese teksten for deg med talesyntese. Dette forenkler redigering og retting av teksten og er til stor hjelp for mange av våre brukere.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan fungerer Tuva?

Du trenger en talegjenkjenningsprofil for å bruke Tuva Talegjenkjenning. Profilen din for talegjenkjenning er personlig og den formes av måten du snakker på – ordene du bruker, måten du uttaler dem på, og måten du bygger opp setninger på. Profilen din består av en ordbok, en akustisk profil og en språkmodell.

Når du snakker, blir talen din først sjekket mot den akustiske profilen og ordboken, som definerer måten du uttaler ord på. Dette gir et hint om ordene du kanskje kan ha sagt. De mulige strengene av ord som du kanskje har sagt, blir deretter sjekket opp mot språkmodellen, som beregner hvilken streng av ord som er mest sannsynlig.

Profilen din for talegjenkjenning forbedrer seg over tid hvis du sørger for å konsekvent korrigere feilregistrerte ord og regelmessig laste opp tale for å utvikle den akustiske profilen videre. Derfor er det viktig for deg å jobbe aktivt med profilen for talegjenkjenning.

Kan jeg få Tuva som privatperson?

Det er ikke mulig å kjøpe programmet som privatperson. Vi er en B2B-bedrift og driver kun med salg til bedrifter. Dette gjelder alle våre produkter.

Er Tuva tillatt som hjelpemiddel på eksamen?

Ifølge Utdanningsdirektoratet er tale-til-tekst verktøy nå tillatt som hjelpemiddel på eksamen ved behov for særskilt tilrettelegging. For å få tilrettelagt eksamen må elev/foreldre sende søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for mer informasjon.

Hva er prisen på Tuva?

For bedrifter/foretak er er det mulig å enten kjøpe eller leie lisenser av Tuva. Det er én lisens per bruker, men hver bruker kan få installert programmet på så mange PC-er som det er behov for. Kontakt oss for prisinformasjon.

Vil Tuva forstå min dialekt/aksent?

Tuva er utviklet spesielt for å gjenkjenne norske dialekter. Ved å inkludere et stort antall dialekter i treningsmaterialet har Tuva ‘sett’ ulike måter å uttale ord og lyder på tidligere, noe som øker sannsynligheten for å få gjenkjent disse dialektene. Det er imidlertid viktig å merke seg at Tuva sitt ordforråd er en bokmålsordbok, og Tuva kan kun skrive ord som ligger i Tuva-ordboken. Dette betyr at Tuva ikke kan skrive på dialekt, men programmet kan lære seg din dialekt ved å lære hvordan du uttaler ord. Så selv om teksten som blir produsert er på bokmål, så vil du kunne diktere på dialekt - innenfor visse begrensninger. Ved å diktere, korrigere og sende til læring, så vil Tuva kunne lære for eksempel at din uttale for "ikke" er "ikkje" eller uttalen for "en" er "ein". Men det er nødvendig å holde seg til ord som til en viss grad ligner bokmålsordene i uttale.

Det samme gjelder for aksenter og det er ikke nødvendig med norsk som morsmål for å bruke Tuva. Så lenge du bruker norske ord vil Tuva lære seg din unike uttale.

Vil Tuva forstå fagspråket i min bransje?

Mange fagområder og arbeidsplasser utvikler egne «stammespråk» preget av intern terminologi og uttrykksmåter. Jurister, helsepersonell og personer som jobber i akademia, jobber alle i fagområder med sterke stammespråk. Generelle tale-til-tekst verktøy har ofte problemer med å gjenkjenne slikt stammespråk fordi det avviker vesentlig fra norsk dagligtale. Tuva lar deg imidlertid trene din profil med egne tekster. På denne måten kan du enkelt tilpasse Tuva til bedre å gjenkjenne faguttrykk, uttrykksmåter og stammespråk fra ditt fagområde.

Kan flere personer benytte samme brukerprofil?

Flere personer kan ikke bruke den samme profilen. Grunnen til dette er det at stemmeprofilen vil tilpasse seg den enkelte brukers måte å prate på (uttale/dialekt/ordbruk). Hver bruker må ha sin egen profil og hver profil er knyttet til en egen lisens.

Hvilke krav stilles til min datamaskin for å kunne bruke Tuva?

Anbefalt:

- 8 GB RAM (minimum 4 GB)

- 6 GB ledig diskplass

- Microsoft Windows 10 (x64) (minimum 7 (x64))

Norsk Microsoft Office 16 er nødvendig for Office-spesifikke stemmekommandoer.

Fungerer Tuva på Mac?

Tuva for Mac OS er dessverre ikke tilgjengelig. Mac kan benyttes dersom man installerer Windows på sin Mac, for eksempel ved å bruke Boot Camp eller Parallels. For Tuva på Mac tilbyr vi kun begrenset brukerstøtte.

Operativsystem må være norsk for at Tuvas talekommandoer skal fungere riktig.

Kan jeg få installert Tuva på flere datamaskiner?

Du kan installere Tuva på så mange PC-er du ønsker og logge inn med ditt personlige brukernavn og passord for tilgang til din brukerprofil.

Kan jeg bestille utvidet opplæring/oppfølgning?

Dersom du har kjøpt eller leier Tuva Profesjonell og ønsker ytterligere opplæring utover det som inkluderes i oppstartspakken - enten det er for å ta i bruk ny funksjonalitet eller bare for å kunne jobbe mer effektivt - kan du ta kontakt med oss for å booke en tilpasset oppfølgningssesjon med en av våre konsulenter. ut til Kontakt oss for prisinformasjon.

Hvis du har fått Tuva som hjelpemiddel via NAV Hjelpemiddelsentral og ønsker mer opplæring så kan enten rådgiver fra hjelpemiddelsentralen bistå med dette eller hjelpemiddelsentralen kan bestille opplæringstimer til deg fra oss.

Hvordan kan jeg få Tuva?

Det er to måter å få tilgang til Tuva på – enten som hjelpemiddel via NAV Hjelpemiddelsentralen hvis man kvalifiserer til det, eller ved at en bedrift kjøper/leier produktet direkte av Omilon AS. Kontakt oss for mer informasjon.

Kan jeg få dekket Tuva gjennom NAV?

Personer med varige funksjonsnedsettelser kan søke om programmet som et teknisk hjelpemiddel via NAV Hjelpemiddelsentral. Brukere som kvalifiserer til løsningen vil kunne få tilgang til løsningen som et personlig hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen hvis skaden/ulempen antas å vare to år eller lenger. Hør med din lokale NAV Hjelpemiddelsentral direkte eller kontakt oss for råd angående din situasjon.

Er Tuva et egnet hjelpemiddel for dysleksi?

Tuva kan være et nyttig verktøy for personer med dysleksi. Tuva lar deg gjøre tanker om til ord kun ved å prate, og sørger for riktig staving av alle ord slik at du kan heller fokusere på det du ønsker å si.

Fullverdig stemmestyrt punktsetting og formatering gjør det også lettere å få på plass disse tingene fortløpende i skriveprosessen.

For korrektur av gjenkjenningsfeil er det mulig å benytte seg av både karaoke- og talesyntesefunksjonalitet for støtte. Man kan også bruke stemmen til å søke opp ord i teksten og rette.

Ordbok kan tilpasses brukers behov, enten det er snakk om spesifikke skoleemner, eller et bestemt fagspråk.

Det er også mulig å opprette "standardtekster", en form for maler, for tekster man bruker ofte. På denne måten kan man slippe å bruke tid på å måtte reprodusere den samme teksten gjentatte ganger. Dette kan f.eks. være en standard e-post, en huskeliste eller et oppsett for en rapport.

Finnes det en demo/prøveversjon av Tuva?

Det finnes dessverre ingen prøveversjon av Tuva. Tuva er et program med mye funksjonalitet og behovsstyrt arbeidsflyt, og det er derfor nødvendig med tilpasset opplæring for korrekt bruk.

Kontakt oss imidlertid gjerne for avtale om en presentasjon/demonstrasjon av Tuva. Du kan også se våre demonstrasjonsvideoer her.

Finnes Tuva for nynorsk?

Tuva er ikke er tilgjengelig på nynorsk per i dag og det er ikke noen konkrete planer om å introdusere Tuva på nynorsk per nå. Dessverre har ikke etterspørselen etter en nynorsk versjon av Tuva vært høy nok til at vi har kunnet lansere Tuva på nynorsk foreløpig. Tuva sitt ordforråd er en bokmålsordbok, og Tuva kan kun skrive ord som ligger i Tuva-ordboken. Det betyr at du ikke kan trene Tuva til å skrive nynorsk ved å rette og sende til læring, siden Tuva ikke har nynorskord tilgjengelig når Tuva produserer tekst. 

Kontakt oss for å melde din interesse for nynorsk.

Hvilke programmer kan Tuva brukes i?

Med Tuva kan du diktere direkte i integrerte programmer som Microsoft Word, Microsoft Outlook og Internet Explorer. I andre programmer som ikke er integrert med Tuva kan du produsere talegjenkjent tekst via Tuva sin teksteditor QuickNote, og overføre til hvilket som helst tekstfelt.

Med Tuva kan du også navigere i både integrerte og ikke-integrerte applikasjoner, deriblant Windows skrivebord.

Er Tuva en sikker løsning?

Tuva er en skytjeneste som gjør at du alltid har tilgang til nye ord og talekommandoer og at du kan bruke din talegjenkjenningsprofil på ulike arbeidsstasjoner. Vi har lang erfaring med å levere skytjenester til helsesektoren og vi har implementert tilsvarende tiltak for informasjonssikkerhet i alle Tuva produktene. Vårt datasenter ligger i Norge og all trafikk er kryptert. Løsningen har gjennomgått omfattende risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger både internt og ute hos våre større kunder. Kontakt oss gjerne om du ønsker å vite mer om informasjonssikkerhet i skytjenesten Tuva.

Fungerer Tuva i virtuelle miljøer som f.eks. Citrix?

Tuva støtter VDI, Citrix og VMware, men ikke nødvendigvis alle tynnklienter. Kontakt oss for en vurdering av teknisk miljø.

Hva behøver jeg av utstyr for å bruke Tuva?

I tillegg til en PC med installert programvare, behøver du hodetelefoner med egnet mikrofon for å bruke Tuva. Velger du en annen type enn våre anbefalte modeller kan vi ikke garantere for optimal gjenkjenningskvalitet.

Anbefalte hodetelefoner:

- Sennheiser SC 660 USB CTRL, Headset med mikrofon og to klokker

- Sennheiser SC 630 USB CTRL, Headset med mikrofon og én klokke

- Philips SpeechOne Wireless Dictation Headset, trådløst

Vi hjelper deg gjerne med å velge et som passer ditt behov blant våre alternativer!

Trenger jeg opplæring for å bruke Tuva?

Tuva er et program med mye funksjonalitet og det er derfor nødvendig med opplæring i bruk for å kunne jobbe effektivt. Under opplæring hjelper vi deg blant annet med å tilpasse arbeidsflyt til dine behov i de programmene du bruker i din hverdag. En standard opplæringspakke inkluderer språktilpasning av ordbok, 2 timer online startkurs med konsulent og 2 timer online oppfølgning med konsulent. Kontakt oss for prisinformasjon.

Hvor kan jeg henvende meg for teknisk hjelp?

Vi har gratis kundestøtte innenfor ordinær kontortid (kl. 08-16) så ta kontakt på e-post support.tuva@omilon.no eller på telefon 990 88 088 dersom du har noen spørsmål eller har problemer med programvaren.

Quotation mark

Nå kan jeg fortsatt være i arbeid til tross for smerter i hendene. Jeg merker også at Tuva blir bedre jo mer jeg bruker løsningen. Jeg bygger en personlig ordbok og Tuva lærer å kjenne hvordan akkurat jeg uttaler ord.

Avatar

Tekstforfatter

Quotation mark

Uten talegjenkjenning ville jeg ikke klart å være i jobb, og uten Tuva vil jeg vært begrenset hva gjelder arbeidsoppgaver som krever norsk språk.  

Avatar

Seniorforsker

Quotation mark

Tuva har åpnet en helt ny verden for meg. Før var det et mareritt, men nå synes jeg det er artig å skrive. Jeg får lyst til å skrive, nå som jeg ikke lenger må knøvle med tastaturet. Tuva gir meg frihet.

Avatar

Bruker med CP

Quotation mark

Før Tuva kunne jeg kjenne bekymring for at jeg ikke skulle klare å fullføre og grue meg for å starte å skrive. Med Tuva kan jeg se fremover og vite at jeg fortsatt vil ha et verktøy som kan hjelpe meg og gjøre det mulig å være i arbeid. Det betyr mye.

Avatar

Kulturhusleder

Quotation mark

Tuva er et utrolig godt hjelpemiddel når jeg skal skrive. Jeg dikterer teksten inn i dokumentet og avlaster armen. Uten Tuva ville jeg slitt med å holde meg i arbeid og måtte vurdert omskolering. Men jeg liker jobben og ønsker ikke å begynne med noe annet!

Avatar

Saksbehandler i kommune

Quotation mark

Jeg er glad for at myndighetene har lagt til rette for at talegjenkjenning på norsk er blitt en realitet. Med belastningsskader i skulderen hjelper Tuva meg kolossalt!  

Avatar

Rådgiver i fylkeskommune

Quotation mark

Tuva fungerer optimalt for mitt arbeid, jeg er nesten lei meg for at jeg ikke har visst om denne løsningen tidligere! Uten Tuva kunne jeg ikke gjort det som faktisk er arbeidsoppgavene mine.

Avatar

Medarbeider i avis

Ønsker du å vite mer om Tuva?

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"