Bedre tid med talegjenkjenning

brand billede

Bedre tid med talegjenkjenning

For lege i allmennmedisin, Rune Burkeland-Matre, gjør talegjenkjenning mer enn bare å frigjøre tid. Det bidrar også til at tiden fylles med bedre kvalitet.

 «Det er en utbredt oppfatning, og til dels en sannhet, at leger ofte titter mer på skjermen enn de gjør på pasienten. Selv noterer jeg stikkord med penn og papir under konsultasjoner. På denne måten har vi mer øyekontakt, og pasienten opplever at jeg er mer til stede i samtalen. I etterkant dikterer jeg med utgangspunkt i notatene. Dette er både effektivt og nøyaktig. Noen ganger har jeg gjerne to-tre pasientbesøk før jeg leser inn. Notatene er fortsatt friske, og dokumentasjonen blir både nøyaktig og utfyllende. Det hender også at jeg dikterer mot slutten av konsultasjonen mens pasienten hører på. Da kan de komme med innspill slik at formuleringene får et enda høyere presisjonsnivå,» sier Burkeland-Matre.

Selv om Burkeland-Matre tar notater underveis og dikterer i etterkant, opplever han ikke dette som dobbeltarbeid. Dokumenteringen gjøres effektivt samtidig som den blir mer utfyllende og presis. Kvaliteten blir høyere i alle ledd.

 «Dette er ikke minst viktig for kollegaer som er avhengige av informasjonen,» forklarer Burkeland-Matre. «Fordi journalene inneholder utfyllende tekst, ikke bare stikkord og forkortelser, blir de enklere å dekode og forstå. Det er viktig at det jeg videresender gjør det enkelt for mottaker å ta riktige valg i forhold til prioritering. Gjenkjenningen og forståelsen i etterkant blir også bedre for meg selv, siden språket er fylt ut med nyanser. Det er lettere å skjønne hva jeg mente når jeg ser meg tilbake,» forteller fastlegen.

 Burkeland-Matre har brukt talegjenkjenning i jobben siden Max Manus tid, altså i over ti år. Han opplevde det som effektivt og nyttig allerede da, men sier at verktøyene Omilon tilbyr i dag har vært gjennom en voldsom utvikling. I dag er løsningene mye mer presise og smarte.

 «Det var kanskje litt «morsommere» å lese gjennom tekstene før. Noen litt pussige ord dukket opp hist og pist, nå er systemet mye mer pålitelig. Dagens løsning fra Omilon er veldig intuitiv og intelligent, den vet hvilke ord som skal etter hverandre i setninger, hva som er sannsynlig. Den tenker ikke bare fonetisk,» forklarer Burkeland-Matre.

 Allmennmedisinlegen forteller at det er enkelte småting han skriver rett inn, men når han skal ha ned større passasjer, dikterer han alltid. Særlig når han skal lage legeerklæringer til for eksempel NAV og forsikringsselskap. Da må han ofte hente informasjon fra ulike steder. I stedet for å kjøre copy-paste fra en rekke forskjellige dokumenter, snakker han heller ting rett inn. Jobben blir smidigere, og resultatet mer presist.

 «Tale til tekst er også veldig effektivt i elektroniske tilbakemeldinger til pasienter. Her dikterer jeg rett inn i svarmeldingen. Dette letter på jobben med administrasjon, samtidig som tilbakemeldingene får mer «kjøtt på beinet» – ja, de blir rett og slett bedre. Denne typen feedback sparer jeg mye tid på – samtidig som kvaliteten på tilbakemeldingene blir bedre. Jeg får også færre spørsmål i retur fra pasienter som lurer på hva jeg mente.»

 Burkeland-Matre opplever at talegjenkjenning er tidsbesparende på mange måter.

«Jeg er nok en «dummy-bruker» og kan helt sikkert få enda mer ut av de forskjellige funksjonene. Men jeg er fornøyd med hvordan det funker for meg. Det er praktisk anvendbart i en hektisk hverdag. Talegjenkjenning sparer meg for kroner og øre – og ikke minst tid. For det er et faktum at tiden ikke strekker til på noen som helst måte i jobben som fastlege,» avslutter Burkeland-Matre.

Rune Burkeland-Matre

Talegjenkjenning sparer meg for kroner og øre – og ikke minst tid. For det er et faktum at tiden ikke strekker til på noen som helst måte i jobben som fastlege, forteller Rune Burkeland-Matre

Omilon logotype

Du kan prøve talegjenkjenning gratis i 30 dager for å se om det er noe for deg.

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"