Mer tid til kvalitet

Mer tid til kvalitet

Oslofjordklinikken er en av landets ledende spesialistklinikker innenfor nevrokirurgi. Her jobber spesialister med lang erfaring fra både offentlig og privat sektor. Flere av de ansatte er klare i sin tale: En viktig bidragsyter til kvaliteten som leveres, er talegjenkjenning fra Omilon.

Talegjenkjenning omgjør muntlig informasjon direkte til tekst i journalløsningen. Dette har en rekke fordeler. De kanskje viktigste er at tid spares og kvalitet heves. 

Veronika Olesen Søe er kontorleder for sekretærseksjonen. Hun har testet ut verktøyet over tid og er superbruker. Hun vet altså hva hun prater om når hun sier at talegjenkjenning har bidratt til markant kvalitetsheving på klinikken.

«For oss sekretærer er dette verktøyet effektivt og tidsbesparende. Det man tidligere brukte fire timer på å få unnagjort, kan i noen tilfeller kortes ned til èn. Notatene fra revmatologene, for eksempel. Fra disse kommer store mengder tekst med komplisert terminologi. Ved å slippe den omstendelige jobben med å transkribere, vil jeg si at vi her på klinikken i sum sparer én hel stilling,» sier Olesen Søe.

Olesen Søe jobber tett med flere av legene på Oslofjordklinikken. Nevrokirurg Bjarne Lied er en av dem. Lied utreder pasienter med nevrokirurgiske lidelser, og anbefaler kirurgi eller eventuelt andre tiltak som fysioterapi, trening eller annet. Han opererer også selv. 

«Jeg har vært gjennom forskjellige former for talegjenkjenning mange steder, blant annet på Ullevål Sykehus. Jeg opplevde aldri at disse systemene var særlig brukervennlige. De passet ikke inn, bidro ikke til å skape ønsket flyt. Dragon levert av Omilon med nye teknologi fungerer mye bedre. Alt i alt er jeg veldig fornøyd,» sier Lied.

Lied forteller at produktet var enkelt å ta i bruk. Han hadde en rask læringskurve, og oppnådde kjapt god arbeidsflyt. Han legger til at bruken krever noe oppfølging. At han må se gjennom teksten etter at han har diktert. Men denne dobbeltsjekkingen har også sine definitive fordeler.

«Jeg får en umiddelbar korrigering, slik at kilder til eventuelle misforståelser fjernes. Resultatet blir klart bedre, det er et godt og effektivt produkt,» fastslår Lied.  

Oslofjordklinikken har benyttet seg av talegjenkjenning fra Omilion i et års tid. Tidligere måtte legen lese inn på kassetter, som sekretærene måtte lytte til, for deretter å transkribere. Dette var tidkrevende, og risikoen for feiltolkning økte. Olesen Søe opplever at arbeidsdagene har blitt radikalt forbedret med det nye systemet.

«Jeg og de andre legesekretærene har ansvaret for jobbene som kommer fra legene. Vi overtar arbeidet de har lest inn. Ved at notatene allerede er diktert direkte inn i journalsystemet, fjernes behovet for tolkning via lyd. Dette fører til mindre feilmargin i andre enden – ja, det blir rett og slett betydelig høyere kvalitet på notatene,» sier Olesen Søe.

På spørsmål om det var noen utfordringer med å komme i gang, rister Olesen Søe på hodet.

«Christer fra Omilon hadde en 30-minutters onboarding hos oss. Han var enkel å forstå, akkurat som selve produktet. Deretter brukte jeg litt tid og innsats for å bli kjent med talegjenkjenningen, opprette innlogging, lage maler og teste diktering slik at alt lå til rette for en god arbeidsflyt. Når legene fikk mikrofonen, var alt klart til bruk. Jeg vet også at folk på IT her hos oss er fornøyde. De hadde kontakt med Omilon på epost under etableringen, men mitt inntrykk er at hele onboarding-prosessen gikk veldig smooth. Og slik har det fortsatt,» smiler Olesen Søe.

Bjarne Lied er en av dem. Lied utreder pasienter med nevrokirurgiske lidelser, og anbefaler kirurgi eller eventuelt andre tiltak som fysioterapi, trening eller annet. Han opererer også selv. 

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"