Talegjenkjenning er en mulighet alle burde ha!

Talegjenkjenning er en mulighet alle burde ha!

– Det å være i arbeid henger tett sammen med identitet. Talegjenkjenning gjør ikke bare at jeg kan arbeide som før som saksbehandler, jeg er også mer effektiv.

Hun jobber i Arbeids- og velferdsetaten. Profesjonelt har hun god innsikt i hva som trengs for å hjelpe mennesker tilbake i jobb, men også personlig har hun erfaring med hva sykemelding medfører. Smerter i nakke og skulder har i perioder gjort det vanskelig for henne å arbeide slik hun ønsker.

I dag jobber hun med stemmen som skriveredskap. Med SpeechOne trådløst headset har hun full bevegelighet samtidig som hun dikterer inn tekst med stemmen og talegjenkjenning.

God hjelp til å komme i gang

Tilbake fra permisjon med barn nummer to gikk hun rett i gang med å bruke dette for henne nye verktøyet. Hun forteller at hun opplevde god service og hjelp til å komme i gang. Programmet ble installert på hennes pc og satt opp med integrasjon til fagsystemene hun benytter. Hun snakker inn all tekst i sitt arbeid som saksbehandler

“Med en gang oppleves det nytt å ta i bruk diktering, men jeg synes det gikk raskt å bli vant til å skrive med stemmen. Det er uansett lurt å legge inn litt innsats i starten. Og så er det enkelt å kontakte Omilon kundesenter hvis man har spørsmål”, sier hun.

Jobben innebærer kontakt med klienter og samhandling med arbeidsgivere og helsepersonell involvert i utfordringene den enkelte klient har. Arbeidet foregår i møter, på telefon og ikke minst ved produksjon av store mengder tekst.

Når hun jobber tar hun nå på seg SpeechOne headset og går i gang. Uansett hvor hun markerer i programmet begynner hun å skrive straks hun starter å snakke i mikrofonen.

“Alt jeg før skrev med hendene snakker jeg nå inn. Jeg bruker i dag talegjenkjenning til diktering, men vil også lære meg å styre og navigere med stemmen.”

Snakke først – redigere etterpå

Metode er at hun snakker inn hele teksten før hun deretter går gjennom og redigerer. Hun opplever at dette er en godt fokusert måte å jobbe på. “Jeg er veldig tilstede i det jeg gjør. Når jeg dikterer er det bare det som opptar hodet, det er ikke plass til forstyrrelser”.

Hun får også god hjelp av muligheten til å legge inn standardtekst. Tekster som gjenbrukes kan lagres som eksempelvis “tiltakspenger”, så kan allerede diktert tekst hentes frem og brukes på ny. Hun kan si “standardtekst tiltakspenger”, så blir denne lagt inn i dokumentet hun jobber i. “Det sparer mye tid og er en god funksjon i løsningen. Det er også slik at man med talegjenkjenning alltid skriver riktig, så feilstavinger lukes ut”.

Som å sykle

Som rådgiver har hun blitt så vant til arbeidsmåten at hun i dag synes det ville vært rart å ikke jobbe med tekst ved å ha headset på og diktere inn tekst. Så vant til metoden har hun blitt at en morsom episode skjedde da hun en dag skulle legge igjen beskjed på telefonsvarer og uttalte tegnsetting også her.

“Jeg sa PUNKTUM i slutten av en setning”, sier hun og ler. Dette viser hvordan hjernen tilpasser seg nye måter å tenke og jobbe på.

“Å diktere er som å lære seg å sykle, har du først lært det så kan du det”.

Hun har fått høre at hun var usedvanlig positiv da startet opp og talekjenning var nytt for henne. Hun tror årsaken er at hun i flere år har ønsket seg en slik løsning og var takknemlig for å endelig komme i gang. Hun sier hun er lite teknisk og at det går helt fint. Det viktigste er å overvinne indre motstand og være åpen mot det som er nytt. Ønske å ta det i bruk, velge og prioritere å lære seg denne nye måten å jobbe på.

“Talegjenkjenning har endret min arbeidshverdag fullstendig. Jeg mener alle burde hatt dette programmet som er en mye mer effektiv måte å jobbe på! I norsk arbeidsliv bør vi heller forebygge enn å reparere slitasjeskader. Det kan talegjenkjenning bidra til”.

Ny hverdag

“Å bruke stemmen til å skrive har endret min arbeidshverdag fullstendig. Jeg mener alle burde ha tilgang til talegjenkjenning som er en mye mer effektiv måte å jobbe på! I norsk arbeidsliv bør vi heller forebygge enn å reparere slitasjeskader. Det kan talekjenning bidra til”.

Hva tenker hun om hvordan egen situasjon ville vært om hun fortsatt skulle bruke tastatur og mus?
“Når vi mennesker får noe nytt tar vi det fort for gitt. Men jeg har tenkt en del på hva jeg skulle gjort uten. Jeg vet ikke, jeg ville nok klamret meg fast til jobben som betyr mye for meg. Men jeg ville hatt mye mer vondt i hverdagen og ville nok gått mye mer til behandling med kostnadene det medfører. Jeg har fortsatt vondt, men jeg er ikke mye borte fra jobben. Det ville nok vært annerledes uten talegjenkjenning”

Hun tror det er mange som tenker at de skal klare seg selv uten hjelp. At mennesker kan føle på nederlag fordi skriving med tastatur er den etablerte normen. Vi har høyt sykefravær i Norge og mye er knyttet til slitasjeskader.

Kan redusere sykefravær

“Det er vondt å falle utenfor, det å arbeide henger tett sammen med identitet og alle har en restarbeidsevne. Vi må fjerne skam og stigma knyttet til det å være syk og til det å motta hjelp! Jeg tror at man ved bruk av talegjenkjenning kan redusere sykefraværet mye og Arbeidsmiljøloven sier tydelig at det er en plikt å tilrettelegge”

Samtidig opplever hun at mange er interessert i løsning.  “Talegjenkjenning kommer for fullt, tenk bare på hvordan vi bruker dette stadig mer til kommandoer på mobilen og i hjemmet. Vi snakker jo alle mye raskere enn vi skriver! Dette må jo også være perfekt for bloggere, forfattere og andre som vil skrive effektivt”.

Selv er hun mye mer effektiv med når hun dikterer enn da hun skrev med hendene og håper at hennes erfaring kan inspirere andre i liknende situasjon. “Det kan endre deres hverdag helt”.

Saktbehandleren i NAV bruker stemmen og snakker inn all tekst i sitt arbeid

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne at vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"