Med Tuva kan jeg se fremover

Med Tuva kan jeg se fremover

Tysværtunet kulturhus i Aksdal, Rogaland tilbyr forestillinger, konserter, dansesal, galleri, kino, kafe, badeanlegg, øvingsrom, idrettshall, hobbyrom, klatrevegg og bibliotek. Øystein Simonsen har ansvar for det hele. – Det er godt å ha Tuva som hjelpemiddel, sier kulturhuslederen.

Øystein Simonsen kom over Tuva da han fikk problemer med å skrive og på eget initiativ lette etter program for talegjenkjenning på norsk. Han hadde tidligere testet ut apper på mobil og nettbrett som gjorde tale til tekst, men trengte et program som kunne operere på pc og være et vesentlig hjelpemiddel i arbeidsdagen.

Tuva bruker han til å diktere tekst i ulike dokumenter og e-post. Et konkret eksempel han nevner som særlig nyttig er møtereferat. I stedet for å utsette skrivingen og risikere å glemme innhold som skal med er raskt diktering rett etter møtet tidsbesparende og effektivt. Og på denne måten skriver han med stemmen og slipper å bruke hendene. – Før Tuva kunne jeg kjenne bekymring for at jeg ikke skulle klare å fullføre og grue meg for å starte å skrive.

Øystein Simonsen startet som testbruker av Tuva allerede før lansering i 2017. Parallelt søkte han NAV om å få innvilget Tuva som hjelpemiddel. Han forteller at Hjelpemiddelsentralen lokalt var nysgjerrige på hvordan løsningen fungerte samt at hans arbeidsgiver var veldig positiv til Tuva. – Prosessen med NAV gikk overraskende greit. Årsaken er trolig at jeg kunne fortelle hvor avgjørende Tuva var for at jeg skulle kunne stå i jobb, jeg kunne vise NAV at det faktisk hjalp meg, at løsningen fungerer.

Utfordringer i ny programvare

Øystein Simonsen er kjent med å teste ut ny programvare og vet at oppstarten kan gi utfordringer. – Tuva er ikke feilfri, det er bugs i løsningen slik som det ofte er med ny programvare. Men da jeg fikk prøve Tuva fungerte det bedre enn jeg hadde trodd. Kanskje gjør denne erfaringen at jeg var mindre frustrert hvis jeg støtte på bugs i løsningen. Samtidig påpeker han at det vesentlig at bugs blir korrigert. I en arbeidssituasjon er vi avhengig av flyt, det er uheldig når program må starte opp igjen midt i en oppgave og dette merkes enda mer i program hvor en bruker tale, da er det ikke naturlig med pauser.

Øystein har likevel positiv forventning til at Tuva blir mye bedre. – Når et firma jobber så dedikert med et program som Omilon gjør tror jeg dette vil bli veldig bra.

Kulturhuslederen har ikke tatt i bruk stemmestyringen i Tuva, han dikterer tekster og opplever at dette gir han et avgjørende avlastingsverktøy i travel arbeidshverdag. – Jeg vil si at Tuva fungerer 80 % for meg, og det er egentlig veldig veldig bra!

Måten han gjør det på er å diktere inn teksten og og retter deretter. Slik får han best flyt og kan være i tanken før han går gjennom til slutt. – Jeg tenker at diktering også er noe jeg blir bedre på med trening, det handler om å komme inn i et slags modus. Øystein Simonsen håper medarbeiderne også vil oppleve at han blir mer presis i sin kommunikasjon. – Med Tuva får du hva du dikterer “in your face”, hvis teksten ikke ser bra ut har det med hva som dikteres inn, altså brukeren å gjøre. Det er bevisstgjørende.

Raskere med stemmen

Øystein Simonsen er overbevist om at bruk av tale vil bli standard i operativsystemer og generelt tas i bruk mye mer fremover. – Det er nesten rart at vi ikke har kommet lenger, teknologien finnes jo. Det er jo ikke nødvendig at folk skal sitte å skrive, det vesentlige er hva hva som faktisk blir produsert.

Selv om han behersker Touch-metoden og er vant til å skrive fort opplever han at å skrive med stemmen går enda raskere. – Og så er det et annet pluss med Tuva, språket blir trolig mer korrekt.

Tilpasses ulike brukere

Svært ulike brukere kan ha stor nytte av Tuva talegjenkjenning ifølge Øystein. – Kanskje løsninger bør tilpasses ulike brukernivå, det er jo forskjell på om man kan bruke hendene noe eller ikke. For oss med en fungerende kropp kan enkelte funksjoner tas bort for å oppnå bedre arbeidsflyt. Han nevner navigering med stemmestyring, dette er avgjørende for noen brukere, men ikke nødvendig for andre.

Uansett bruker er det avgjørende å gjøre en innsats i oppstarten, å lese inn tekst, laste opp dokumenter og legge inn egne ord så den personlige profilen blir god. – Det er utrolig viktig å gjøre dette tidlig, jeg ser at egennavn, faguttrykk jeg bruker mye er nyttig å ha i Tuva så programmet gjenkjenner og skriver korrekt.

Psykologisk viktig

Øystein Simonsen vet at selv om han trener, får behandlinger og blir bedre så skal han bruke Tuva i årene fremover. – Rent mentalt er det viktig å vite at man har tilgang på verktøy som hjelper. Jeg grudde meg til å komme tilbake på jobb, for som leder er det fullt trøkk uansett.

Det har vært psykologisk viktig for meg at jeg faktisk har et hjelpemiddel som avlaster meg når står på som verst.

– Med Tuva kan jeg se fremover og vite at jeg fortsatt vil ha et verktøy som kan hjelpe meg og gjøre det mulig å være i arbeid. Det betyr mye for meg.

Med Tuva kan jeg se fremover og vite at jeg fortsatt vil ha et verktøy som kan hjelpe meg og gjøre det mulig å være i arbeid. Det betyr mye for meg.

Vi benytter oss av Informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god opplevelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler brukes også for webstatistikk og for å kunne gjøre forbedringer på vår nettside. Du kan velge å godkjenne av vi bruker informasjonskapsler ved å klikke på "aksepter"