Digitala verktyg minskar stress och frigör tid

2022-07-03

Digitala verktyg minskar stress och frigör tid

ARBETSMILJÖ & ERGONOMI

Det finns stor potential att förbättra arbetsmiljön och ergonomin för befintlig vårdpersonal tack vare digitaliseringens utveckling. ”Att arbeta säkert och smart med digitala verktyg förbättrar arbetsmiljön avsevärt, samtidigt som det frigör tid till patienten”, säger Henric Carlsson, VD Omilon. 

En av de branscher där digitaliseringen är mindre utnyttjad är inom vård och omsorg. Trots stora vinster och besparingar finns fortsatt en teknikskuld när det kommer till systemlösningar och digitala verktyg. Men nu höjs röster inom vårdprofessionen för att minska dokumentationsbördan och förbättra arbetsmiljön. 

–  4 av 5 läkare i Europa lyfter fram den administrativa bördan tillsammans med klinisk dokumentation, som en viktig orsak till utbrändhet av personal. För vårdpersonalens skull borde fler investera i smarta och effektiva verktyg som frigör tid, höjer kvaliteten i dokumentationen och skapar bättre arbetsmiljö, säger Henric Carlsson. 

Det finns smarta lösningar för att förbättra arbetsmiljön och ergonomin utan att investera i stora, nya och omfattande systemlösningar. Det finns även funktioner för att endast logga in en gång med högsta säkerhet, så att användaren slipper frustrationen över flera inloggningar. 

– Många inom vården upplever negativ stress med dokumentation som växer på hög, alla olika inloggningar som krävs och tar tid och system som inte integrerar med varandra. Jag förstår dem – det är få yrkesgrupper som skulle accepterar den arbetsmiljön utifrån dagens teknik och lösningar, fortsätter Henric Carlsson. 

Lösningarna för att effektivisera dokumentationen i befintliga journalsystem, som förbättrar både arbetsmiljö och ergonomin, efterfrågas allt mer. Undersökningar visar dessutom att vårdpersonalen sparar upp till 8 timmar per vecka och medarbetare, samtidigt som dokumentationskvaliteten blir bättre och snabbare ledtider från besök till färdig patientjournal. 

– Vi måste värna om den befintliga vårdprofessionen – de är en förutsättning för att vi ska ha en bra vård i Sverige. Fler beslutsfattare behöver få ökad kunskap hur man med hjälp av digitala verktyg kan skapa bättre arbetsmiljö, minskar stress samtidigt som de skonar nacke och axlar. Vinnarna är inte bara den enskilda medarbetaren, utan även patienten som får mer tid med sin läkare och snabbare tillgång till sin patientjournal, avslutar Henric Carlsson. 

 

Källa: Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) 

Läs fler artiklar i serien:

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy