”Copy paste”är inte vägen mot e-hälsa 2025

2022-07-05

”Copy paste”är inte vägen mot e-hälsa 2025

FUNKTIONS-/INNOVATIONSUPPHANDLINGAR

Efter två år av pandemi och osäker omvärld, påverkas vår gemensamma välfärd och ekonomi. Sverige har fortsatt en vårdskuld, och stora utmaningar med kompetensförsörjningen där färre ska försörja fler. ”Digitala lösningar inom vården kan göra stor skillnad. Men då måste fler i ledande befattningar våga upphandla efter funktion och leverans, för att inte fortsätta med ”copy paste” på tidigare upphandlingar.”, säger Henric Carlsson, VD Omilon. 

 

Utmaningarna fanns redan innan pandemin, men har nu intensifierats. Media rapporterar om långa vårdköer med uppskjutna operationer, patienter som slussas runt och fler röster om ökade resurser. Men en rapport från IT & Telekomföretagen visar att det är svårt att tillvarata på leverantörernas fulla potential i upphandlingar. Därmed riskerar offentlig sektor att gå miste om de mest ändamålsenliga lösningarna och även kostnadsbesparingar.  

 

–  Som leverantör inom vården skriver jag under på detta. Pandemin har drivit på den digitala utvecklingen i samhället, men vården ligger fortsatt långt efter. Och jag tror inte på att ökade resurser är lösningen på de utmaningar vi står inför. Det behövs moderna verktyg och metoder för att arbeta smartare, som skonar både kroppen och som frigör tid och minskar stressen för vårdprofessionen. Och ska regeringen och SKR nå målet med Vision e-hälsa 2025, så är funktionsupphandlingar en förutsättning, säger Henric Carlsson, koncernchef Omilon. 

 

Funktionsupphandlingar, eller innovationsupphandlingar, menas med att en upphandling innehåller funktionskrav. Det innebär att upphandlaren beskriver vad verksamheten ska uppnå, istället för hur det ska uppnås. Funktionskraven kopplas till mål och mätbara effekter och resultat. Vilket kan ge positiva effekter som kostnadsbesparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet samt bredare konkurrens. Det ligger också helt i linje med målet att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa samt välfärd. 

 

– Vi måste våga förändra och sluta göra ”copy paste” på tidigare upphandlingar. Det ska vara upp till oss leverantörer att förstå beställarens behov och ansvara för att leverera en lösning som skapar resultat. Regeringen, SKR och utförarna inom vården kommer aldrig bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter utan oss leverantörer, fortsätter Henric Carlsson. 

 

Att arbeta mer digitalt med modern teknik innebär inte att organisationer eller förvaltningar behöver kasta ut det gamla och in med något nytt. Eller kopiera tidigare upphandlingar. Med en bra beställning, med fokus på funktion och resultat, finns det möjlighet att identifiera redan utvecklade lösningar hos privata leverantörer som också underlättar utmaningar inom kompetensförsörjningen. 

 

– Vill man arbeta smartare, säkrare och bättre med dokumentation inom vården är det avgörande att arbeta med mätbara parametrar som går att följa upp. Om fler använder funktionsupphandlingar kommer utväxlingen från privata leverantörer bli enorm och det kommer sålla bort en hel del som inte kan leverera på kvalitet och resultat. Och jag tror faktiskt att de flesta ledare vill frigöra tid till kärnuppdraget och patienten, förbättra dokumentationskvaliteten och skapa bättre arbetsmiljö för vårdprofessionen. En bieffekt blir dessutom fler timmar till kärnuppdraget, där utmaningarna inom kompetensförsörjningen inte blir lika stora, avslutar Henric Carlsson. 

Läs fler artiklar i serien här:

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy