Lagring och hantering av data inom vården – mer än bara en fråga om driftstopp

2022-07-04

Lagring och hantering av data inom vården – mer än bara en fråga om driftstopp

IT-/DATASÄKERHET

Hög data- och IT-säkerhet är en förutsättning för trygga digitala leveranser. Omilon är en av de teknikleverantörer inom vårdsektorn som är ISO-certifierad inom IT- och datasäkerhet.  ”Vår företagshistoria är byggd på säkra och digitala arbetsmetoder, där de mänskliga processerna är lika viktig som tekniken.” säger Henric Carlsson 

 

I takt med digitaliseringens utveckling inom vårdsektorn, väcks frågor om informationssäkerhet, patientsäkerhet och dataskydd. Ofta är det fokus på teknik och driftsstopp, men det är sällan frågor om verksamhetsstyrning och kvalitetsledning av informationshantering och vårddokumentation som berörs. 

  • Vårt kärnuppdrag innebär att leverera vård- och klientinformation till privata- och offentliga vårdgivare och kunder runt om i hela Sverige. Därför är det självklart för oss att arbeta med hög säkerhet och prestanda i våra processer som är beskrivna i vårt ledningssystem, där fyra ISO-standarder är integrerade, berättar Henric Carlsson. 

Det är sällan som säker vårddokumentation innefattar alla processer runt omkring den aktuella tekniklösningen. Många gånger är uppföljning och systematisk rapportering av kontroller, risker och incidenter bristfälliga, och ibland saknas det helt och hållet. Något som även MSB, Myndigheten för Samhällsbyggnad och Beredskap, lyfter i en uppföljningsrapport om informationssäkerhet i vården. 

  • Vi ser, och vet, hur viktiga och avgörande våra kvalitetsledningssystem är för att vara en trygg samarbetspartner till den offentliga vården. Det som är viktigt framåt är att fler ser över sina processer, och verkligen kan visa på hur man arbetar kvalitetsstyrt och säkert med vård- och patientinformation, säger Henric Carlsson. 

Omilons säkerhetsregler handlar om tillåten och tillämplig hantering av verksamhetens information, inklusive den information som de hanterar för kund. Därför arbetar de med hög säkerhet och prestanda i sina processer som är beskrivna i deras ledningssystem, integrerat i fyra standarder: ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö).  

  • Oavsett om man är en privat eller offentlig aktör förväntar sig slutkunden – patienten – att all data hanteras på ett rätt och säkert sätt. Inte bara lagringen, utan även hanteringen runt omkring. Tack vare vår företagshistoria, där grunden vilar på våra ledningssystem och standarder, kan vi vara med och driva trygg och säker digital utveckling inom samhällsviktiga funktioner. På så sätt kan vi frigöra tid och möjliggöra livsviktig skillnad, avslutar Henric Carlsson. 

 

 

Rapportkälla MSB: https://rib.msb.se/filer/pdf/27547.pdf 

Läs fler artiklar i serien:

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy