Ökad efterfrågan har skapat hybridtjänst

2022-07-04

Ökad efterfrågan har skapat hybridtjänst

HYBRIDTJÄNST

Vården har gått på högvarv länge, inte bara under eller efter pandemin. Det har skapat vårdköer och flaskhalsar, samtidigt som allt fler inser att det krävs förändrade arbetsmetoder tillsammans med modern teknik. ”Vi ser nu att allt fler kunder – nya som gamla – efterfrågar hjälp med sin dokumentation för att arbeta ikapp journalhögar, samtidigt som de ser behoven att arbeta effektivare med digitala verktyg”, säger Henric Carlsson, VD Omilon. 

 

Vårdskuld och vårdköer är några av efterdyningarna efter två års pandemi. Men redan innan fanns en teknikskuld och flaskhalsar som har nonchalerats under många år. Konsekvenserna har nu blivit tydligare efter år av hög arbetsbelastning, och där många branscher har snabbare kunnat anpassa sig till digitala arbetsmetoder.  

–  Just nu är det mer än högtryck hos oss, där fler än vanligt har behov av vår skrivhjälp på distans för att beta av stora journalhögar. Patienterna förväntar sig idag att journalen finns tillgänglig efter att de har lämnat vårdcentralen, och det är en fullt rimlig förväntan med dagens digitala lösningar. Men det ser inte ut så i praktiken, konstaterar Henric Carlsson. 

Men den stora efterfrågan på skrivhjälp bidrar även till att allt fler vårdcentraler och sjukhus ser möjligheterna – och behovet av – att arbeta mer med smart teknik som taligenkänning. Funktionen och målet blir densamma; att få undan den stora högen med patientjournaler och göra den tillgänglig för den enskilda patienten eller för vårdteamet för att snabba på vårdköerna. 

–  Vi ser att det stora behovet av skrivhjälp snabbar på behovet av digitala verktyg. Framförallt när det inte finns kapacitet ledig. Resultat blir därför att vi istället hjälper våra kunder att arbeta mer digitalt, vid sidan av journalskrivning på distans som fort vi har ledig kapacitet hos våra medicinska sekreterare, berättar Henric Carlsson 

Ett av de främsta verktygen kopplat till smart och effektiv patientdokumentation är taligenkänning. Med hjälp av rösten kan vårdpersonalen dokumentera på ett säkert och kvalitativt sätt rakt in i patientjournalen, som sedan är tillgänglig för vårdteamet eller patienten strax efter läkarbesöket. 

– I dagsläget har vi inte satt något namn på vårt erbjudande, men vi inser att det är en form av hybridtjänst. Målet med att beta av stora patientjournaler på ett kvalitativt och säkert sätt uppfylls. Samtidigt utbildar vi vårdpersonalen och hjälper dem till en effektivare dokumentation utan att driva kostnad. Kontentan är att vi erbjuder skrivtjänst, digitala verktyg och utbildning på samma gång. Men värdet blir mycket större på sikt. Utöver att det sparar upp till 8h per dag för den enskilda medarbetare, skonar det även nacke, axlar och leder. För att inte glömma reducerad stress. Så snacka om win-win-win, avslutar Henric Carlsson. 

 

Läs fler artiklar i serien:

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Personuppgiftspolicy